Учешће на семинару је бесплатно.

Пријављивање за учешће на семинару је отворено до 22. марта попуњавањем упитника на ОВОМ ЛИНКУ.

Одабрани учесници ће бити обавештени о детаљном програму најкасније до 25. марта.

Програм семинара који ће реализовати наставници и сарадници Биолошког факултета и партнерских институција укључује предавања, дискусије, студије случаја и практичан рад у хербаријуму.

Металофите представљају специфичну групу биљака адаптираних на раст у супстратима са високим концентрацијама потенцијално токсичних метал(оид)а природног или антропогеног порекла. Код металофита су забележене бројне адаптације које им омогућавају толеранцију токсичних концентрација тешких метала, а многе од њих могу бити примењене у биотехнологији за решавање проблема загађености животне средине. Поред различитих типова фиторемедијације, у претходној деценији је забележен брз развој технологије фиторударења, тј. екстракције метала из земљишта помоћу биљака. У овом процесу се значајно унапређују карактеристике земљишта, из биомасе биљака се контролисаним спаљивањем добија одређена количина енергије, а из пепела је могуће излужити метале или синтетисати соли метала. Иако Србија представља један од центара разноврсности металофита у Европи, карактеристике ових, често врло атрактивних биљака, као и потенцијали за њихову примену широј, али и делу стручне јавности, су готово потпуно непознати.

Пријави се за учешће на семинару и сазнај најновије информације о овим јединственим биљкама које расту и на неким од најтоксичнијих места на Земљи!

Неке од тема које ће бити обрађене током семинара су и:

  • Типови и карактеристике металиферних супстрата
  • Механизми толеранције метала/металоида код биљака
  • Биљке хиперакумулатори
  • Технике за недеструктивну анализу садржаја метала у хербаријумском материјалу и на терену
  • Фиторемедијација
  • Фиторударење (Phytomining) – концепт и примена у пракси
  • Потенцијал за фиторударење никла на Балканском полуострву
  • Бриофите и потенцијално токсични елементи

За више информација можете контактирати др Томицу Мишљеновића – tomica.m@bio.bg.ac.rs

подели