Učešće na seminaru je besplatno.

Prijavljivanje za učešće na seminaru je otvoreno do 22. marta popunjavanjem upitnika na OVOM LINKU.

Odabrani učesnici će biti obavešteni o detaljnom programu najkasnije do 25. marta.

Program seminara koji će realizovati nastavnici i saradnici Biološkog fakulteta i partnerskih institucija uključuje predavanja, diskusije, studije slučaja i praktičan rad u herbarijumu.

Metalofite predstavljaju specifičnu grupu biljaka adaptiranih na rast u supstratima sa visokim koncentracijama potencijalno toksičnih metal(oid)a prirodnog ili antropogenog porekla. Kod metalofita su zabeležene brojne adaptacije koje im omogućavaju toleranciju toksičnih koncentracija teških metala, a mnoge od njih mogu biti primenjene u biotehnologiji za rešavanje problema zagađenosti životne sredine. Pored različitih tipova fitoremedijacije, u prethodnoj deceniji je zabeležen brz razvoj tehnologije fitorudarenja, tj. ekstrakcije metala iz zemljišta pomoću biljaka. U ovom procesu se značajno unapređuju karakteristike zemljišta, iz biomase biljaka se kontrolisanim spaljivanjem dobija određena količina energije, a iz pepela je moguće izlužiti metale ili sintetisati soli metala. Iako Srbija predstavlja jedan od centara raznovrsnosti metalofita u Evropi, karakteristike ovih, često vrlo atraktivnih biljaka, kao i potencijali za njihovu primenu široj, ali i delu stručne javnosti, su gotovo potpuno nepoznati.

Prijavi se za učešće na seminaru i saznaj najnovije informacije o ovim jedinstvenim biljkama koje rastu i na nekim od najtoksičnijih mesta na Zemlji!

Neke od tema koje će biti obrađene tokom seminara su i:

  • Tipovi i karakteristike metalifernih supstrata
  • Mehanizmi tolerancije metala/metaloida kod biljaka
  • Biljke hiperakumulatori
  • Tehnike za nedestruktivnu analizu sadržaja metala u herbarijumskom materijalu i na terenu
  • Fitoremedijacija
  • Fitorudarenje (Phytomining) – koncept i primena u praksi
  • Potencijal za fitorudarenje nikla na Balkanskom poluostrvu
  • Briofite i potencijalno toksični elementi

Za više informacija možete kontaktirati dr Tomicu Mišljenovića – tomica.m@bio.bg.ac.rs

podeli