Milica Momčilović

„Neke vrste ptica na Zemlji postoje milionima godina, dakle, duže od ljudi. Muzika odavno postoji na planeti. Fasciniran sam time kako ptice proizvode muziku, kopiram njihove melodijske matrice i one su deo mojih kompozicija“
Nauka treba da bude univerzalna, otvorena i dostupna svima, ravnopravno, ali i u skladu sa etičkim principima
Ekskluzivno za Elemente: Razgovor sa Emanuel Šarpentje i Dženifer Dudna, dobitnicama Nobelove nagrade iz oblasti hemije za 2020. godinu