Јелена Милутиновић

Коjе се промене одвиjаjу у телу током живота, односно зашто се „трошимо“? И ко је уопште крив за старење организма?