Jelena Milutinović

Koje se promene odvijaju u telu tokom života, odnosno zašto se „trošimo“? I ko je uopšte kriv za starenje organizma?