MOJA NAUKA

Gost iz Japana o organskim otrovima

Profeosor iz Japana, 12. februara, u Naučnom klubu CPN-a, govori o organskim zagađivačima štetnim po okolinu i zdravlje ljudi

U okviru programa Moja nauka, profesor Takeši Nakano, ekspert sa Univerziteta u Osaki u Japanu, održaće predavanje „Dugotrajni organski zagađivači u životnoj sredini i ljudskom organizmu“ u Naučnom klubu CPN-a. Predavanje će se održati 12. februara, u 18 časova, a organizovano je u okviru projekta koji ima za cilj da istraži trenutnu ekološku situaciji u našoj zemlji, pogotovo u Pančevu i duž rečnog korita Dunava.

Profesor Nakano govoriće o tome kako su ovi štetni, dugotrajni zagađivači distribuirani u životnoj sredini i ljudskom organizmu. Dugotrajni organski zagađivači predstavljaju toksične supstance, koje dugo opstaju u životnoj sredini i otporne su na degradaciju pod normalnim uslovima. Široko su rasprostranjene, često se akumuliraju u hrani i mogu štetno da utiču na zdravlje ljudi, jer se deponuju u masnom tkivu u koncentracijama mnogo puta većim od dozvoljene. U njih se ubrajaju pesticidi, industrijske hemikalije i produkti procesa sagorevanja.

Profesor Nakano je redovni profesor na Univerzitetu u Osaki. Bavi se inženjerstvom u oblasti zaštite životne sredine, zelenom hemijom i dizajnom procesa i proizvoda koji smanjuju upotrebu i formiranje štetnih supstanci. Takođe, stručnjak je u oblasti procene rizika od zračenja, kao i procene štetnih uticaja opasnih materija na okolinu.

Nekoliko institucija iz Srbije i Japana uključeno je u realizaciju projekta „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađivača u Srbiji“. Ideja je da se naši stručnjaci obuče kako bi samostalno nadgledali situaciju i uvodili mere smanjenja koncentracije ovih supstanci, ali i kako bi se podigla svest šire javnosti, jer nizak nivo osvešćenosti o ovom problemu predstavlja jedan od razloga što se adekvatne zamene za ove opasne supstance retko upotrebljavaju.

 

MOJA NAUKA

Dugotrajni organski zagađivači u životnoj sredini i ljudskom organizmu

Četvrtak, 12. februar, 18 časova

Naučni klub, Centar za promociju nauke

Knez Mihailova 5, II sprat 

Predavač:

prof. Takeši Nakano

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs