Српско социолошко друштво организује такмичење за средњошколце

Слободан Јовановић на новчаници од пет хиљада динара

Пише: Сташа Бајац

Српско социолошко друштво, у сарадњи са одсецима за социологију Филозофског факултета у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици, организује такмичење ученика средњих школа из социологије са темом Социологија и запошљавање.

Ученици ову тему својим радовима могу да обраде и кроз неко од ужих питања, као што су „Омладина у волонтерском раду“, „Омладина у сезонском раду“, „Рад омладинских задруга“, „Запослење и/или студирање“, „Професионалне аспирације омладине“, „Омладина и незапосленост“ итд.

Право на учешће у такмичењу имају сви ученици средњих школа на територији Србије, а пријаве радова за такмичење подносе се до 16. децембра 2011, док завршени радови морају да се предају најкасније до 29. фебруара 2012.

Најбоља три рада, на сваком одсеку, биће награђена и представљена на годишњој научној конференцији Српског социолошког друштва, 1. и 2. септембра 2012.

 Више информација о пријављивању и учешћу на такмичењу Српског социолошког друштва можете прочитати овде.

подели