Ove godine raspisan je prvi tematski Otvoreni poziv Mikrogalerije, Pogled u antropocen, namenjen misliocima, istraživačima i stvaraocima iz svih disciplina. Naziv poziva direktno sugeriše i na sam tematski okvir – doba u kojem antropogeno delovanje oblikuje našu sadašnjost i blisku budućnost. Od pristiglih prijava izabran je rad pod nazivom Hipercen: digitalni antropocen, autorskog tima Mato Lagator i Mihaela Puc.

U četvrtak, 2. decembra, u 18 časova, autorski tim, koga čine Mato Lagator i Mihaela Puc, zvanično će otvoriti i prikazati postavku u Mikrogaleriji. Tim povodom,  u Naučnom klubu održava se razgovor na kome će stručnjaci, mislioci i autori postavke pričati o tematskom okviru poziva, antropocenu, kao i o realizovanoj postavci, iskustvima i fokusu samog rada. Razgovor će se baviti i novim formatima koji spajaju prirodne, društvene i humanističke nauke i metode kroz multimedijalne, interaktivne i obrazovne sadržaje i dela, sa ciljem da što široj publici približe relevantne teme kroz inovativne i inkluzivne formate.

O RADU HIPERCEN:DIGITALNI ANTROPOCEN

Izabrani rad osvrće se na temu antropocena kroz pitanja digitalizacije svakodnevnice i posledica koje takva svakodnevnica stvara – eksploatacija ruda, potrošnja energije, zastarevanje tehnologije i elektronski otpad. Rad ukazuje na čestu nesvesnost korisnika digitalnih i tehnoloških uređaja o posledicama komfora koji im ti isti uređaji pružaju. Postavka na igrovan način poziva publiku da postanu istraživači koji uz pomoć toplote svojih dlanova zagrevaju termosenzitivnu grafiku postavljenu na sam izlog galerije i na taj način pronalaze skrivene digitalne tragove. Oni ih dalje vode ka prikazu relevantnih informacija o životnom ciklusu velikog broja digitalnih uređaja, kroz osvrt na društvene i sredinske negativne efekte koje taj ciklus kreira.

UČESNICI RAZGOVORA / ČETVRTAK, 2. DECEMBAR, 18 ČASOVA

/Napomena: razgovor se odvija na engleskom jeziku/

  • dr Mato Lagator, docent i predavač na Fakultetu za biologiju, medicinu i zdravlje Univerziteta u Mančesteru;
  • Mihaela Puc, umetnica, završila Fakultet primenjenih umetnosti na Univerzitetu u Beču;
  • dr Jovana Karaulić, Fakultet dramskih umetnosti, članica Laboratorije interaktivnih umetnosti, osnivačica inicijative Green Art Incubator;
  • Nataša Đokić, hidrogeološkinja, ekspertkinja zaštite životne sredine;
  • dr Dragana Ranđelović, naučna saradnica, Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS);
  • Moderator: dr Tomica Mišljenović, asistent na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

LINK ZA STRIMING 

 

Foto: Ivan Zupanc
O MIKROGALERIJI

Mikrogalerija je poseban izložbeni deo Naučnog kluba Beograd, koji direktno komunicira sa prolaznicima i poziva publiku da otkriva naučne koncepte, pojmove, oblasti ili fenomene. Ona predstavlja prozor u aktivnosti i sadržaje Centra za promociju nauke, a u pet kvadratnih metara predstavlja se naučna oblast, program ili projektna tema koji su trenutno u fokusu. Ovo nije samo izlog, već prava interaktivna naučnopopularna, edukativna postavka, koju svi mogu videti, a često i isprobati, pokrenuti ili slušati.

podeli