Институт за правне и друштвене науке и Центар за социолошко-правна истраживања (CSLS) oрганизују Први семинар намењен студентима докторских студија под називом PhD Colloquium који ће се одржати онлајн путем Webex платформе, од 7. до 9. априла 2021. године

Сврха семинара је да младе колегинице и колеге добију прилику да представе свој досадашњи истраживачки рад, да добију конструктивне коментаре и сугестије за унапређење своје докторске дисертације, као и да разменe идејe са другим докторандима који се налазе у истој фази рада – припреми пројекта докторске дисертације.

Први дан семинара биће посвећен општим темама од значаја за све докторандe: методе истраживања, програми управљања референцама, значај мотивације и превазилажење прокрастинације, како објавити научни чланак итд. Други дан предвиђен је за излагање студената докторских студија који се у оквиру својих истраживања баве практичним и теоријским питањима у вези са теоријом државе и права, социологије права и филозофије права, након чега ће своје истраживање излагати докторанди који се баве другим областима права.

Учесници семинара своје радове усмено представљаће 15 минута, почев од основних хипотеза своје докторске дисертације, а затим се усредсредити на један или два специфична проблема о којима желе даље да дискутују са осталим учесницима, након чега ће уследити 10 минута намењених за коментаре наставника и 10 минута предвиђених за питања и одговоре учесника.

Програм семинара можете преузети овде.

За додатне информације, као и за сва питања у вези са семинаром, можете писати на имејл адресу phd.colloquium@ius.bg.ac.rs са назнаком да је за Семинар за студенте докторских студија – PhD Colloquium.

 

подели