Једанаесту годину заредом, у припреми је  најмасовнија национална научнопопуларна манифестација у Србији посвећена математици – Мај месец математике (М3). У жељи да наставимо са добром праксом и успешном популаризацијом математике, ове године Центру за промоцију науке и Математичком институту САНУ придружују се и Нордеус фондација и Друштво математичара Србије као партнери ЕдуГејминг програма.

Позив, који претходи манифестацији Мај месец математике, намењен је првенствено наставницима математике и информатике основних и средњих школа. Заједно са својим ученицима, али и у сарадњи са колегама које подучавају друге предмете, попут биологије, физике, географије, уметности и хуманистичких наука, а препознају елементе математике у својим часовима, потребно је да креирају едукативну игру за једну наставну јединицу. На конкурс се могу пријавити и ученици нижих разреда основне школе са својим учитељима, а позив је отворен до 20. априла.

Пријаву је потребно попунити путем електронске форме доступне на следећем линку. Како бисте успешно попунили сва поља и додали свој видео-материјал приликом пријаве, неопходно је да користите Google мејл налог. Уколико наиђете на проблем приликом попуњавања пријаве, можете писати на: dvucicevic@cpn.rs

Овим позивом желимо да подстакнемо укључивање елемената игре која би била подршка курикулуму и циљевима које он поставља. На тај начин бисмо створили окружење које подстиче истраживање и креативне приступе решавању проблема, и мотивисали ученике да креирају стратегије које до решења доводе.

Фото: Марко Рисовић

Од тимова (наставници у сарадњи са својим колегама и ученицима) који конкуришу очекује се да осмисле правила игре која ће се реализовати током највише 3 школска часа, а кроз њу ће се обрадити и извршити систематизација или провера једне наставне јединице.

Приликом дизајна едукативне игре пожељно је држати се следећих пет критеријума, где се од тима очекује да:

  1. има јасно дефинисана правила игре;
  2. представи мапиране едукативне аспекте игре (покривени основни појмови изабране наставне јединице, било да је реч о обради, систематизацији или провери, пожељно је навести који исход плана наставе и учења се остварује увођењем игре у наставни процес);
  3. јасно дефинише како се прати напредак сваког ученика током трајања игре (прелазак нивоа, освајање беџа, одређеног броја поена…);
  4. унапред одреди какве повластице доносе пређени нивои, освојени беџеви или поени;
  5. повеже наставну јединицу са осталим предметима и осталим наставним јединицама унутар предмета.

Улога наставника и ученика:

У процесу настанка едукативне игре, наставник је ментор, модератор и извор знања и информација. Помаже ученицима да идентификују кључне појмове наставне јединице, артикулишу циљеве, осмисле и поставе правила тако да је игру могуће реализовати у задатом временском року. Ученици су ти који постављају себи питања, циљеве, осмишљавају игру, правила, креирају одређени едукативни материјал, уче да истражују и критички размишљају.

Начин достављања описа и правила едукативне игре:

Опис едукативне игре се доставља путем видео-записа у максималном трајању од 5 минута, a прилаже се кроз пријаву. Видео тако постаје снимак „невидљивог“ процеса учења, који зависи од: амбијента у ком се учи, интеракција које се остваре, мотивације свих укључених, као и садржаја и циљева учења.

Сви пристигли видео-материјали чиниће базу едукативних „игровних“ часова, који ће се налазити на платформи Нордеус фондације и бити доступни свим школама у земљи. Комисија ће одабрати три видеа са најкреативнијим решењима који задовољавају претходних пет критеријума. 

 

Одабрани тимови и њихове школе биће вишеструко награђени: 

За школске кабинете биће обезбеђена савремена опрема.

Радови тимова и њихове школе биће представљени на М3.

Награђени радови и победничке школе биће представљени у медијима као примери добре праксе.

Визуал: Coba & associates

 

Више информација о организаторима:

Центар за промоцију науке 

Математички институт САНУ 

Нордеус фондација

Nordeus hub

Друштво математичара Србије

подели