Ovaj datum i sve što on predstavlja za žene biće simbolično obeležen u Naučnom klubu Centra za promociju nauke, kroz predavanje dr Polin Ganjon, u četvrtak, 16. marta, u 19 časova. Ova kanadska fizičarka, svojevremeno komunikatorka nauke pri CERN-u, već dugo godina bavi se položajem žena u nauci, njihovim naučnim doprinosom i izazovima na ovom putu, a svoju inspiraciju pronašla je i u našoj naučnici Milevi Marić Ajnštajn.

Predavanje u Naučnom klubu odnosi se na fiziku čestica: šta smo dosad otkrili, a šta nas još čeka?

Pre jednu deceniju, CERN, Evropska laboratorija za fiziku čestica, objavio je otkriće Higsovog bozona. Polin Ganjon će jednostavnim rečima objasniti kako je ovo otkriće upotpunilo trenutni teorijski model koji opisuje osnovne komponente materije. Ovaj model sada savršeno opisuje „vidljivu materiju”, odnosno sve što vidimo na Zemlji, u zvezdama i galaksijama. Fizičari trenutno traže nove čestice i sveobuhvatniju teoriju koja bi išla dalje od trenutnog modela i koja bi objasnila šta bi mogla biti tamna materija. U Naučnom klubu ćemo slušati i o ogromnom uticaju osnovnih istraživanja fizike čestica na naše živote.

O POLIN GANJON

Komunikatorka nauke pri CERN-u do 2014, kanadska fizičarka Polin Ganjon, objavila je knjigu Šta Higsov bozon jede zimi. I drugi bitni detalji, koja je prevedena na šest jezika. Objašnjavanje fizike čestica jednostavnim, razumljivim terminima je njen zaštitni znak. Od 2013. održala je pedesetak predavanja široj javnosti, u nekoliko zemalja.

Polin Ganjon ističe značaj popularizacije nauke, prisutnosti žena u nauci i otkriva razmere seksizma i homofobije u naučnoj zajednici. Trenutno, većinu svog vremena posvećuje pisanju scenarija kojima bi ispričala priču mnogih žena fizičarki, uključujući i priču o Milevi Marić Ajnštajn, sa željom da pokaže sa kakvim poteškoćama se žene i pripadnici drugih manjinskih grupa još uvek suočavaju u fizici.

podeli