Kako bi bar donekle ugasili letnju žeđ za odgovorima, još podataka o Horizontu 2020


Izvor: Danska agencija za nauku, tehnologiju i inovacije

Prevod: Žaklina Šiljković

 

&&&

Nakon što je u julu 2014. Republika Srbija pristupila novom evropskom programu finansiranja nauke i tehnološkog razvoja, poznatom kao Horizont 2020 (Horizon 2020), Centar za promociju nauke je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenuo program Horizont četvrtkom u Naučnom klubu CPN. Već od prvih skupova za medije i privrednike, interesovanje za Horizont 2020 je poraslo, a broj vrlo konkretnih pitanja je postao izuzetno veliki. Na neka od pitanja smo ranije već odgovorili na Elementarijumu, ali neka su se pokazala kao sasvim nova.

Zbog toga se javila potreba da ih brzo objedinimo i ne čekajući da prođe letnja pauza, pronađemo kakav pogodan izvor pouzdanih odgovora u pravoj džungli informacija o Horizontu 2020. Pokazalo se da su glavne pravce, magistrale i autoputeve, u toj džungli već prokrčili u Danskoj agenciji za nauku, tehnologiju i inovacije. Zato smo doslovno upotrebili i preveli Q&A koji su pre nekoliko meseci pripremili South Denmark European Office i creoDK, uz informacije Danske agencija za nauku, tehnologiju i inovacije.

U očekivanju jesenjih nastavaka Horizonta četvrtkom, deo ovog danskog vodiča prenosimo na Elementarijumu kako bi bar donekle ugasili letnju žeđ za odgovorima.

S.B.                 

&&&    


 

VODIČ KROZ HORIZONT 2020

 

STRUKTURA PROGRAMA HORIZONT 2020

ŠTA JE PROGRAM HORIZONT 2020?

Horizont 2020 je Okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Njemu prethodi Sedmi okvirni program, a on pokriva period 2014-2020. Horizont 2020 podržava istraživačke i inovativne projekte i programe inovacionog istraživanja, strateškog i primenjenog istraživanja, demonstrativnih projekata, i aktivnosti bliske tržištu. Horizont 2020 je finansijski alat koji uvodi Inovacionu uniju (Innovation Union), evropsku inicijativu, kojoj je cilj osiguravanje evropske globalne konkurentnosti. U principu, Horizont 2020 kombinuje sva istraživačka i inovaciona novčana sredstva koja su prethodno bila omogućena kroz Okvirne programe za istraživanje i tehnološki razvoj, aktivnosti Okvirnog programa za konkurentnost  u istraživanjima i tehnološki razvoj vezan za inovacije, i Evropski institut za inovacije i tehnologiju. Ukupni budžet Horizonta 2020 je 70.2 milijarde eura za period 2014-2020.

KOJA JE STRUKTURA PROGRAMA HORIZONT 2020?

Horizont 2020 se sastoji iz tri stuba:

1) Izuzetnost u nauci,

2) Liderstvo u industriji,

3) Društveni izazovi

U Stub 1 spadaju: Evropsko istraživačko veće (ERC- European Research Council), Marija Sklodovska Kiri program, Tehnologija za razvoj novih rešenja, i Istraživačke infrastrukture.

U Stub 2 spadaju ”Vođstvo u tehnologiji za razvoj novih rešenja i industrijskoj tehnologiji” (LEIT- Leadership in enabling and industrial technologies) (IKT, nanotehnologije, napredni materijali i procesi proizvodnje, biotehnologija, svemir), i pristup finansijama rizika.

U Stub 3 spadaju društveni izazovi (zdravstvo, hrana, energija, transport, klimatske promene, bezbednost).

 Izuzetnost u nauci

 • Evropsko istraživačko veće (European Research Council)
 • Tehnologije za razvoj novih rešenja
 • Marija Kiri Program
 • Evropske istraživačke infrastrukture

Liderstvo u industriji

 • Vođstvo u tehnologiji za razvoj novih rešenja i industrijskoj tehnologiji
 • Pristup finansijama rizika
 • Inovacije u malim i srednjim preduzećima

Društveni izazovi

 • Zdravstvo, demografske promene i dobrostanje
 • Evropski bioekonomski izazovi
 • Sigurna, čista i efikasna energija
 • ”Pametan“, ekološki i integrisani transport
 • Klimatske promene, ekonomičnost resursa, uključujući sirove materijale
 • Evropa u svetu koji se menja- uključena, inovativna i reflektivna društva
 • Bezbedna društva

ŠTA JE IZUZETNOST U NAUCI?

Stub izuzetnosti u nauci ima za cilj građenje veština na duge staze. Fokusira se na nove generacije i nauku, tehnologiju, istraživače i inovacije i obezbeđuje podršku za nove talente širom Evrope i dalje. Stub izvrsne nauke ima četiri glavna cilja. Prvo, Evropsko istraživačko veće će obezbediti privlačna i fleksibilna novčana sredstva za talentovane pojedince istraživače i njihove timove. Kao drugo, Tehnologije za razvoj novih rešenja će podržati saradnička istraživanja u naprednim inovacijama koje menjaju standarde, radikalne, nove, visokorizične ideje, i ubrzaće razvoj obećavajućih oblasti nauke i tehnologije koje su u nastajanju. Kao treće, akcije pod pokroviteljstvom Marija Sklodovska Kiri programa će osigurati izuzetne i inovativne obuke za istraživače. Poslednje, istraživačka infrastruktura će razviti evropski istraživačku infrastrukturu za 2020. Budžet za prvi stub je 24.4 milijarde eura za period 2014-2020.

ŠTA SPADA U LIDERSTVO U INDUSTRIJI?

Liderstvo u industriji je drugi stub programa Horizont 2020 i njegov cilj je nadograđivanje konkurentnosti evropske industrije razvijanjem liderstva u tehnologiji za razvoj novih rešenja, LEIT (na primer IKT, nanotehnologije, materijali, biotehnologije i svemirske tehnologije) kako bi bili iskorišćeni u novim proizvodima i uslugama. U industrijsko vođstvo takođe spadaju finansijski instrumenti za pomoć firmama (naročito malim i srednjim preduzećima-MSP) da dobiju pristup novčanim sredstvima i aktivnostima kako bi pomogli MSP-u u dovođenju novih inovacija na tržište. Budžet za drugi stub je 17 milijardi eura za period 2014-2020.

ŠTA SU DRUŠTVENI IZAZOVI?

Društveni izazovi su oblasti gde se evropsko društvo susreće za značajnim duštveno-ekonomskim izazovima. Građani širom Evrope dele zabrinutost u vezi sa ovim izazovima, a karakteristično je to da se rešenja ne mogu pronaći u nekom prihvatljivom vremenskom roku bez nekih većih tehnoloških otkrića. Priroda ovih izazova je takva da je izuetno komplikovano pronaći rešenje, a potreban je interdisciplinarni pristup u njihovom rešavanju.

Društvenim izazovima se bavi treći stub programa Horizont 2020. Ideja trećeg stuba programa Horizont 2020 je da podrži razvoj novih, interdisciplinarnih, inovativnih i rešenja koja su okrenuta ka rešavanju tih izazova. Takođe se podržavaju evropske firme u razvoju proizvoda i usluga za evropske potrošače kao i za globalni izvoz. Postoje sedam društvenih izazova u programu Horizont 2020. Budžet za treći stub je 29.7 milijari eura za period 2014-2020.

KOJE SU NOVINE U PROGRAMU HORIZONTU 2020 U POREĐENJU SA OKVIRNIM PROGRAMOM 7?

Najveće novine su:

 • Nova struktura koja se sastoji iz 3 stuba sa sličnim pravilima za ceo program
 • Uprošćavanje pravila učešća. Naročito u odnosu na modele finansiranja gde svi tipovi učesnika primaju sličan procenat novčanih sredstava u skladu sa aktivnostima koje će preduzeti.
 • Korišćenje trogodišnjih strateških programa koji bi odredili prioritete u programima rada
 • Polugodišnji radni programi
 • Pristup formulisanju tema motivisan izazovima. Tekst tema uključuje: objašnjenje određenih izazova, zatim pitanja kojima će se baviti odabrani projekti, i očekivani uticaj odabranih projekata
 • Veći naglasak na industriju, inovacije i istraživanja vezana za razvoj, primenu na tržištu i uticaj
 • Program Horizont 2020 će kombinovati sva novčana sredstva istraživanja i inovacija koja su prethodno obezbeđena Okvirnim programom za israživanje i tehnološki razvoj, aktivnosti u vezi sa inovacijama u konkurentnosti i Okvirni program za inovacije, i Evropski institut za inovaciju i tehnologiju.

ŠTA ZNAČI UPROŠĆAVANJE?

U poređenju sa prethodnim evropskim istraživačkim i inovacionim programima, program Horizon 2020 ima nameru da uprosti pristup novčanim sredstvima primenjujući ista pravila kroz sva tri stuba Horizonta 2020-  Model finansiranja je uprošćen u poređenju sa prethodnim, pošto će se primeniti iste stope pri finansiranju direktnih i indirektnih troškova za sve tipove učesnika bilo da je reč o istraživačkim institucijama, firmama, ili javnim nadležnim organima. Takođe, cilj je da se skrati vremenski period od objavljivanja javnog poziva za prijavljivanje predloga projekta do početka odabranih projekata na prosečnih 100 dana, i da se obavi mnogo manje revizija odobrenih projekata. Pozivi će biti dobro definisani, i sva administracija koja se tiče projekata, od objavljivanja prijave do zavšnih izveštaja, će biti digitalizovana i postavljena na internet.

ŠTA ZNAČI INOVACIJA?

Finansiranje inovativnih aktivnosti je uključeno u program  Horizont 2020 kako bi se poboljšalo razumevanje novih tehnologija, procesa i strategija na tržištu. Aktivnosti, koje mogu dobiti finansijsku podršku, uključuju pravljenje prototipa, testiranje, demonstraciju, pilotiranje, odobravanje projekta i umnožavanje na tržištu. Horizont 2020 naglašava da inovacija ne treba da se shvati samo kao nova revolucionarna tehnologija. To takođe uključuje i korišćenje već postojećih tehnologija u novim primenama, stalno poboljšavanje, netehnološke i društvene inovacije.

ŠTA ZNAČI NIVO SPREMNOSTI TEHNOLOGIJE?

Nivoi spremnosti tehnologije (TRLTechnology Readiness Level) se koriste u nekim delovima programa Horizont 2020 kako bi se definisali različiti koraci u procesima istraživanja i inovacija, od osnovnih istraživanja do komercijalizacije proizvoda. Nivoi se uglavnom koriste u drugom stubu, Liderstvo u industriji. Ovde je objašnjeno koji bi se nivo tehnološke spremnosti odnosio na svaku temu:

Nivo                           Definicija

TRL1              Osnovni principi, posmatrani i prijavljeni

TRL2              Koncept tehnologije i/ili formulisana primena

TRL3              Analitička i eksperimentalna kritička funkcija

TRL4              Odobrenje komponenti i/ili podsistema u laboratorijskom okruženju

TRL5              Odobrenje komponenti/podsistema/sistema u relevantnom okruženju

TRL6              Demonstracija u relevantnom okruženju

TRL7              Demonstracija prototipa u operativnom okruženju

TRL8              Završen stvarni sistem i kvalifikovan kroz testove i demonstracije

TRL9              Stvarni sistem odobren uspešnim delovanjem

KOJA SU MULTIDISCIPLINARNA PITANJA HORIZONTA 2020?

Sprovođenje programa Horizont 2020 bi trebalo da doprinese multidisciplinarnim ciljevima u sva tri stuba Horizonta 2020. Oni su:

 • Održiv razvoj i klimatske promene: Od svih prioriteta programa Horizont 2020 se očekuje da doprinesu održivom razvoju i da se bave pitanjem klimatskih promena.
 • Približavanje otkrića primeni na tržištu: Biće primenjene akcije približavanja, koje imaju za cilj da premoste razliku između otkrića i primene na tržištu kako bi se ideje iskoristile i komercijalizovale kad god i kako god se one dese u projektima finansiranim od strane EU.
 • Uključivanje društvenih nauka: Horizont 2020 uključuje uvođenje društvenih nauka u glavne tokove kao bitan element aktivnosti koje su potrebne kako bi se poboljšalo liderstvo u industriji u drugom stubu i kako bi se izborili sa svim društvenim izazovima u stubu tri. Specifični program Horizonta 2020 stavlja akcenat na poglavlja gde se naročito očekuju doprinosi od društvenih nauka.
 • Ohrabrivanje učešća malih i srednjih preduzeća (MSP): Od Horizonta 2020 se očekuje da ohrabri povećano učešće MSP-a. Cilj je da 20 odsto budžeta programa Horizont 2020 bude namenjeno malim i srednjim preduzećima.
 • Međunarodna saradnja, tj. saradnja između zemalja koje nisu članice EU i nepridruženih zemalja: međunarodna saradnja je način na koji će EU postići ciljeve višeg nivoa, naročito na sledeće načine: jačanjem izuzetnosti i privlačnosti unije u istraživanjima i inovacijama, boreći se sa globalnim društvenim izazovima i podržavajući spoljnu politiku Evropske unije.
 • Uključivanje pitanja rodne ravnopravnosti: Programi rada će sadržati informacije o tome na koji način će se baviti pitanjem nedostataka ravnoteže između žena i muškaraca, i kako će rodna dimenzija biti integrisana. Ovo će se takođe odraziti na nivo projekta unutar odredbi o odobravanju donacija.
 • Širenje izuzetnosti i učešća: postojanje nepravilnosi u istraživačkim i inovacionim dostignućima unutar EU sprečava neke zemlje članice EU da ispune svoj potencijal. Niska dostignuća se takođe ogledaju i u šablonima učešća nekih Zemalja članica u Okvirnom program, sa ograničavajućim faktorima kao što su nizak nivo nacionalnih ulaganja u istraživanja i inovacije i smanjen pristup istraživačkim mrežama.

ŠTA JE ”SPECIFIČNI PROGRAM”?

Specifični program je deo zakonodavnog paketa kojim je uspostavljen Horizon 2020. On definiše sprovođenje programa Horizont 2020. U Specifični program spadaju, u širem smislu, pitanja i aktivnosti koje bi trebalo da budu rešene u periodu od sedam godina programa Horizont 2020. Specifični program daje opis programa koji spadaju u tri stuba, kao i aktivnosti i ciljeva tih programa. Specifični program je implementiran kroz polugodišnji Program rada sa objavljivanjem poziva za prijavljivanje predloga projekata. Specifični program takođe pokriva instrumente za sprovođenje Okvirnog programa.

ŠTA SU STRATEŠKI PROGRAMI?

Strateški programi su novina za Horizont 2020. Oni dopunjuju Specifični program davajući prioritet naročito bitnim pitanjima i aktivnostim podržanim od strane programa Horizont 2020 tokom perioda od tri godine. Implementirano je kroz polugodišnji Program rada. Strateški programi imaju za cilj da osiguraju protok i kontinuitet između polugodišnjih Programa rada. Aktivnosti i središne oblasti koje su uključene u Strateške programe će primiti relativno veliki deo budžeta tokom perioda koji je pokriven. Očekivano je pripremanje tri Strateška programa u okviru prgrama Horizont 2020 (2014-2016, 2016-2018 and 2018-2020). (2014-2016, 2016-2018 i 2018-2020). To je ilustrovano na tabeli ispod:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Strateški program

 

 

 

 

Radni program 1 (plus informacije za 2016)

Strateški program

 

 

 

 

Radni program 2 (plus informacije za 2018)

Strateški program

 

 

 

 

Radni program 3 (plus informacije za 2020)

 

 

 

 

 

 

 

Radni program 4

KAKO HORIZONT 2020 PODRŽAVA AKTIVNOSTI PRETHODNOG PROGRAMA ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (CIP- COMPETITIVENESS AND INNOVATION PROGRAMME)?

U program Horizont 2020 spadaju aktivnosti koje su prethodno bile finansirane u okviru Sedmog okvirnog programa i Programa za konkurentnost i inovacije. Cilj je da se obezbedi blaži prelaz od strategije i primenjenog istraživanja do korišćenja i primene. Stub liderstva u industriji uključuje aktivnosti koje su okrenute komercijalizaciji, kao što su finansiranja rizika i pozajmice, i finansiranju malih i srednjih preduzeća koja su posvećena istraživanju. U okviru društvenih izazova, aktivnosti bliske tržištu će biti implementirane kroz: stvaranje prototipa, testiranje, demonstraciju, pilot projekte i odobrenja proizvoda na većem nivou i umnožavanje na tržištu.  Tu takođe spadaju i sufinansiranje predkomercijalnih nabavki kao i sufinansiranje javnih nabavki inovativnih rešenja.

KOJI JE BUDŽET HORIZONTA 2020?

Ukupni budžet Horizonta 2020, uključujući EURATOM iznosi 78,6 milijardi EUR u trenutnim cenama koje pokrivaju period 2014-2020. U fiksnoj ceni iznos je 70,2 milijarde EUR. Ovo je porast od skoro 30% u poređenju sa njegovim prethodnikom, FP7. Manji deo budžeta će biti dostupan u ranim godinama programa a relativno veći deo se očekuje da bude potrošen u drugom delu Horizonta 2020. Porast tokom perioda se, međutim, očekuje da bude linearan i relativno ravan. Tabela ispod ilustruje strukturu Horizonta 2020 kao i procenjen budžet u okviru tri stuba.

 

EUR

Izuzetnost u nauci

24,4

Evropski savet za istraživanja (ERC- European Research Council)

13,1

Tehnologije za razvoj budućih rešenja

2,7

Program Marija Sklodovska Kiri

6,2

Istraživačka infrastruktura

2,5

 

 

Liderstvo u industriji

17,0

Liderstvo u industrijskim i tehnologijama za razvoj budućih rešenja

13,6

Pristup finansijama rizika

2,8

Inovacije u MSP

0,6

 

 

Društveni izazovi

29,7

Zdravstvo, demografske promene i dobrostanje

7,5

Evropski bioekonomski izazovi: Bezbednost hrane, održivost poljoprivrede i šumarstva, istraživanja voda

3,9

Bezbedna, čista i efikasna energija

5,9

”Pametan”, zeleni i integrisani transport

6,3

Efikasnost resursa i sirovih materijala

3,1

Evropa u svetu koji se menja-inkluzivno, inovativno i reflektivno društvo

1,3

Bezbedna društva- odbrana slobode i bezbednost Evrope i njenih građana

1,7

 

 

Povećanje učešća

0,8

Nauka za društvo i sa društvom

0,5

Evropski institute za inovacije i tehnologiju (EIT- European Institute of Innovation and Technology)

2,7

Udruženi istraživački centri (JRC- Joint Research Centers)

1,9

 

 

Ukupno

77,0

 

 

EUR

EURATOM

1,6

Fuzija indirektnih akcija

0,7

Fisija indirektnih akcija

0,3

Direktne nuklearne akcije JRC-a

0,6

 

Vratite se na Vodič.

&&&

DINAMIKA PROGRAMA HORIZONT 2020

KAKO JE RAZVIJEN I USVOJEN PREDLOG PROGRAMA HORIZONT 2020?

Sveukupna diskusija o politikama koje se ogledaju u predlogu Komisije za program Horizont 2020 datira još od 2008-2009. Mišljenje da istraživanje mora da doprinese rešavanju velikih društvenih izazova našeg vremena je postalo redovna tema dijaloga sa Lund Deklaracijom pripremanom u vreme predsedavanja Švedske Evropskom unijom 2009. Još jedan bitan faktor je tromesečna evaluacija Sedmog okvirnog programa objavljena 2010. Finalni predlog, sa naglaskom na poslove, razvoj i konkurentnost se ogleda u ekonomskoj situaciji i finansijskoj krizi u Evropi. 2010.god sadašnja Komisija je preuzela kancelariju i pripremila strategiju Evropa 2020, u koju spada i Inovaciona unija. To je stvorilo osnovu za uključivanje inovacija i konkurentnosti u narednom Okvirnom programu. Početkom 2011.god komisija je objavila dokument ”Zajednički strateški okvir” koji predlaže uključivanje sadašnjih programa za finansiranje istraživanja i inovacija u isti okvir (FP7, CIP i Evropski institut za inovacije i tehnologiju). U isto vreme, pokrenute su i javne konsultacije. Tokom 2011.god Komisija je organizovala određeni broj tematskih radionica gde su odabrani stručnjaci iz različitih oblasti pozvani da iznesu svoja mišljenja o npr. sadržaju društvenih izazova. Konačno, Komisija je objavila svoj predlog 30. novembra 2011. Kasnije je o njemu pregovarano u Evropskom parlamentu i u Savetu ministara i od početka 2013.god u neformalnom razgovoru između tri glavne institucije Evropske unije.

KOLIKO ČESTO ĆE BITI OBJAVLJIVANI POZIVI ZA PRIJAVLJIVANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA HORIZONT 2020?

Radni programi, uključujući pozive, objavljuju se na pola godine, ali sa godišnjim rokom za poziv za prijavljivanje predloga. Pravi datum objave javnog poziva i rokova se može razlikovati od jednog dela programa do drugog. Mogu se dogoditi manje promene za javne pozive za 2015.god.

KAKO SE PRIPREMAJU PROGRAMI U OKVIRU HORIZONTA 2020?

Generalna uprava za istraživanja i inovacije (DG RTD) je odgovorna za pripremanje radnih programa. Radni programi su rezultat velikog broja formalnih i neformalnih konsultacija sa raličitim zainteresovanim stranama. Saradnja između DG RTD i takozvane politike uprave je bolje struktuisana  od prethodne i ustanovljene su i unutrašnje koordinacije i radne grupe. Komisija se takođe konsultuje sa Savetničkim grupama i Komitetima programa tokom svojih priprema. Takođe, veliki broj zainteresovanih strana konsultuje se manje ili više neformalno. To uključuje i Evropsku platformu za tehnologiju, doprinos konferencijama, radionice i javne konsultacije, ad hoc ekspertske grupe i neformalne dijaloge sa zainteresovanim stranama.

Vratite se na Vodič.

&&&

UČESNICI PROGRAMA HORIZONT 2020

ŠTA SU SAVETNIČKE GRUPE?

Savetničke grupe su nezavisne ekspertske grupe sa kojima se Komisija konsultuje oko pitanja Radnih i Strateških programa. Oni se uglavnom sastoje od naučnih i industrijskih stručnjaka koji su uključeni u grupu nezavisno. Stručnjaci su izabrani zbog njihove stručnosti i sposobnosti da daju nezavisne savete. Prvi javni poziv za izražavanje zainteresovanosti za priključivanje Savetničkoj grupi je poslat 2013.god.

ŠTA SU KOMITETI PROGRAMA?

Komiteti programa (KP) su forumi Zemalja članica koji daju uvid Komisiji o Radnim programima . KP odobrava finalnu verziju Radnih programa pre nego što se objave pozivi. Sve zemlje Evropske unije i zemlje koje su povezane sa Horizontom 2020 su predstavljene. Komiteti programa su takođe i veza između Evropske unije i nacionalnih istraživačkih sistema.

ŠTA SU EVROPSKE TEHNOLOŠKE PLATFORME?

Većina evropskih tehnoloških platformi (ETP) su osnovane tokom Šestog okvirnog programa i nastavljene u okviru Sednom okvirnog programa. Evropske tehnološke platforme su pokrenute od strane industrije i cilj im je ujedinjavanje zainteresovanih strana vezanih za specifičan sektor. Članovi su iz oblasti industrije, istraživačkih i tehnoloških organizacija, akademskog sveta i u nekim slučajevima iz zemalja članica. Tehnološke platforme pripremaju strategiju istraživačkog plana rada koja definiše prioritete istraživanja za sektor i pravi nacrte planova za implementaciju. Od evropskih tehnoloških platformi se očekuje da nastave da budu u ulozi konsultanata u Horizontu 2020 tako što bi davali doprinos polugodišnjim radnim programima.

KAKO SE PRIPREMITI ZA PROGRAM HORIZONT 2020?

Kako bi se pripremili za javni poziv za prijavljivanje predloga u Horizontu 2020, bitno je imati pristup ranim radnim programima koji daju nagoveštaje o sadržaju poziva, zahtevima, vremenu trajanja javnog poziva i rokovima. Pripremne aktivnosti se razlikuju i mogu uključivati:

 • Osnivanje relevantnih mreža

 • Upozoravanje partnera čim se naiđe na interesantan tekst javnog poziva
 • Ustanoviti ili razmisliti o saradnji sa privatnim preduzetnicima i/ili krajnjim korisnicima
 • Razmotriti inovacioni potencijal projekta
 • Razmotriti uključivanje različitih disciplina, kao i disciplina koje su van uobičajenog delokruga
 • Razmotriti društveni ili industrijski uticaj nečijeg projekta
 • Kontaktirati relevatne savetnike što ranije, kako bi se dobili saveti

KAKO DOPRINETI RADNIM PROGRAMIMA?

Direktan kontakt sa Komisijom je bitan, često u neformalnom smislu. To može biti organizovanjem sastanaka, tematskih radionica ili kroz učešće u događajima namenjenim zainteresovanim stranama organizovanim od strane Komisije. Takve aktivnosti su uglavnom korisne kako bi se promovisala pitanja vezana za nauku, inovacije i njihov uticaj. Lično kontaktiranje osoblja Komisije takođe obezbeđuje platformu za doprinose koji imaju veze sa temom u radnim programima. Kontaktiranje članova savetničkih grupa i komiteta programa, kao i aktivno učešće u bitnim evropskim tehnološkim platformama i drugim bitnim kanalima, može obezbediti doprinos. Za neke oblasti, Komisija organizuje javne konsultacije gde sve zainteresovane strane mogu da predlože buduće teme. Učešće i uključivanje u političke mreže nauke i/ili naučna društva su platforme koje vam omogućavaju da privučete pažnju osoblja Komiteta i drugih učesnika u propremanju radnih programa ka određenim pitanjima, izazovima ili potrebama.

Vratite se na Vodič.

&&&

PRAVILA UČEŠĆA, DOBIJANJE NOVČANIH SREDSTAVA I PRIJAVLJIVANJE

KOJA SU PRAVILA UČEŠĆA?

Pravila učešća i diseminacije su specifična za učešće u programu Horizont 2020 i onih koji se tiču diseminacije rezultata finansiranih projekata. Pravila učešća se fokusiraju na:

 1.    Struktura

 • Postojaće jedan propisani skup pravila koji će se odnositi na ranije odvojena istraživanja (Okvirne programe) i programe inovacija i takođe će se odnositi na druge aktivnosti Horizonta 2020 kao što su inicijative Člana 185 i Inicijativa udruženih tehnologija i Evropski institut za inovaciju i tehnologiju. Izuzetak je Evropski institut za nauku i tehnologiju koji ima svoj skup pravila.

 2.    Učesnici

 • Minimalan broj učesnika u jednoj akciji je tri nezavisna pravna lica iz tri različite zemlje članice ili tri pridružena člana
 • Izuzeci, gde je dozvoljeno samo jedno pravno lice: ESI (Evropski savet za istraživanje), MSP instrumenti, sufinansirajuće akcije programa, akcije podrške, akcije obuke i mobilnosti.

 3.    Finansiranje

 • Horizont 2020 će koristiti sledeće forme finansiranja: donacije, nabavke, sufinansiranje prekomercijalnih nabavki, sufinansiranje nabavki inovativnih rešenja, nagrade, uključujući stimulativne nagrade.  Finansijski instrumenti: finansijski instrument dugovanja, instrument koji obezbeđuje pravedno finansiranje za Istraživanja & Inovacije, itd.
 • Povećano korišćene ukupne sume, jedinstvena kamatna stopa
 • Jedinstvena naknadna stopa: do 100 odsto ukupnih dozvoljenih troškova, ograničeno na maksimum od 70 odsto za akcije bliske tržištu osim neprofitnih univerziteta i istraživačkih institucija koji će moći da prime do 100 odsto. Jedan projekat=jedna kamatna stopa (nema različitih kamatnih stopa za različite tipove aktivnosti). Akcije bliske tržištu uključuju: akcije inovacija, ubrzana inovacija i instrumente za MSP
 • Indirektni troškovi će biti utvrđeni primenom kamatne stope od 25 odsto na direktne dozvoljene troškove
 • Troškovi osoblja: šire prihvatanje prosečnih troškova za osoblje, manje zahteva za vremenske evidencije: istraživači koji će raditi isključivo na projektu neće morati da prave vremenske evidencije.

KOJI ĆE SE INSTRUMENITI KORISTITI U OKVIRU PROGRAMA HORIZONTA 2020?

Horizont 2020 će zajedno sa prethodnim Okvirnim programima FP6 i FP7 upotrebiti četiri različite forme finansiranja: donacije (grant), nagrade, javne nabavke i finansijski instrumenti.

Za svaku od ovih formi finansiranja postoji određen broj aktivnosti koji se finansira u okviru Horizonta 2020.

Donacije

Tipovi aktivnosti:

 • Aktivnosti vezane za istraživanje i inovacije: akcije koje se primarno tiču istraživanja i tehnološkog razvoja sa mogućim inovativnim aktivnostima
 • Aktivnosti vezane za inovaciju: akcije koje se primarno tiču aktivnosti koje su bliske tržištu, kao što su planovi proizvodnje, aranžmani za stvaranje novih, promenjenih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga. U njih mogu spadati: testiranje, stvaranje prototipa, demonstracija, piloti projekta, odobravanje i umnožavanje na tržištu.
 • Prečice ka inovacijama (piloti projekta): Piloti projekta će biti pušteni 2015, i biće usmereni na akcije bliske inovacijama koje imaju maksimum 5 partnera i 3 miliona EUR po projektu i brzo vreme odobrenja
 • Akcije koordinacije i podrške: akcija koja podržava prateće mere kao što su strandardizacija, diseminacija, širenje svesti, komunikaciju, umrežavanje, usluge koordinacije i podrške, dijaloge koji se tiču politika i zajedničke vežbe učenja i studije.
 • Podrška sufinansiranja prekomercijalnih nabavki: nabavke istraživačkih i razvojnih usluga
 • Sufinansiranje nabavki inovativnih rešenja: nabavke gde vlasti deluju kao prva mušterija za inovativne prizvode ili servise koji još uvek nisu dostupni na većem, komercijalnom nivou
 • MSP instrumenti: Pogledati deo ”Kako će MSP biti u mogućnosti da učestvuje u Horizontu 2020?
 • ERA-NET: podrška zamljama članicama u naporima da naprave zajedničke strateške istraživačke ciljeve i zajedničke javne pozive za istraživačke projekte. Učešće zemalja članica je na dobrovoljnoj bazi.
 • Evropski zajednički program: Inicijativa zajedničkog programa je osnovana u specifičnim oblastima sa velikim potencijalom za saradnju između zemalja članica. Cilj dobrovoljnog partnerstva je integracija i koordinacija nacionalnih istraživačkih programa.
 • Marija Sklodovska Kiri program: Akcija koja podržava mobilnost istraživača iz EU i pridruženih zemalja.
 • ERC donacije: podrška za fundamentalna istraživanja. Donacije su direktan finansijski doprinos.

Nagrade:

Tipovi akcija:

 • Nagrade stimulansa i prepoznavanja

 Nabavke:

Tipovi akcija:

 • Studije, savetovanja, konferencije, posebne usluge

 Finansijski instrumenti:

Tipovi akcija:

 • Mehanizmi duga i kapitala

DA LI ĆE UČESNICI MORATI DA REFUNDIRAJU NOVČANA SREDSTVA EVROPSKOJ UNIJI UKOLIKO PROJEKAT NE POSTIGNE SVOJE CILJEVE?

Kao opšte pravilo, odgovor je: ne. Dok god projekat dostiže ciljeve koji su ugovoreni u Ugovoru o donacijama sa Komisijom (npr. izveštaji, tehničke specifikacije, prototip, period testiranja, itd) neće biti zahteva za refundiranje zasnovanom na proceni aktivnosti ostvarenih u okviru projekta. Međutim, ako su novčana sredstva zasnovana na dostignućima ili su u pitanju stimulativne nagrade, novčana sredstva se daju pod uslovom da se dostave rezultati. U tim slučajevima, postoji mogućnost refundiranja prethodno obezbeđenih novčanih sredstava.

KAKO ĆE MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSP) MOĆI DA UČESTVUJU U HORIZONTU 2020?

MSP će moći da učestvuju u Horizontu 2020 i biće podobni u svim instrumentima.

Učešće malih i srednjih preduzeća će biti podržano u svim stubovima Horizonta 2020. Cilj je da 20 odsto budžeta iz stuba Društvenih izazova i Liderstva u industriji bude direktno potrošeno na MSP. 7 odsto će doći iz novog namenskog instrumenta MSP. MSP instrumenti su otvoreni ka novim malim i srednjim preduzećima koji pokazuju ambicije ka razvoju, rastu i internacionalizaciji bez obzira na to da li se bave visokom tehnologijom ili ne. Instrument podržava MSP u tri faze inovacija:

 • Faza 1: procena koncepta i izvodljivosti. EU ih podržava u obliku bruto iznosa od 50,000 eura za predstavljanje prvog biznis plana.
 • Faza 2: R&D, demostracija i umnožavanje na tržištu. Doprinos EU u iznosu od 0.5-2.5 miliona eura kako bi se omogućili inovativni koncepti i proizvod na tržištu
 • Faza 3: komercijalizacija. Podržava i omogućava pristup privatnim finansijama i finansijskim instrumentima EU implementiranim putem Evropske investicione bankarske grupe. Ovde neće biti direktnih finansiranja.

Samo se mala i srednja preduzeća mogu prijaviti za dobijanja novčanih sredstava u okviru ovog instrumenta. Druga lica, kao što su velika preduzeća i istraživačke organizacije, mogu biti uključeni u projekat kroz ugovor o podizvođačima.

Mala i srednja preduzeća su definisana kao privatna preduzeća kojia imaju do 250 zaposlenih, godišnji promet do 50 miliona eura, i godišnji bilans stanja do 43 miliona eura.

KOJE ZEMLJE MOGU PRIMITI NOVČANA SREDSTVA U HORIZONTU 2020?

Horizont 220 je otvoren za učešće zemalja širom sveta. Zemlje članice (uključujući i prekookenska odeljenja i prekookeanske teritorije) i Pridružene zemlje mogu automatski primiti novčana sredstva. Treće zemlje na listi opšteg aneksa Radnog programa takođe mogu primiti novčana sredstva (BRIC zemlje i Meksiko više nisu deo trećih zemalja). Za druge zemlje, novčana sredstva su obezbeđena samo u izuzetnim slučajevima:

 • Ako postoji odredba u tekstu javnog poziva
 • Bilateralni odnosi između EU i zemlje
 • Ako Komisija to smatra neophodnim (zavisi od slučaja do slučaja)

 Republika Srbija je pristupila kao punopravna članica Horizontu 2020 1. jula 2014. godine.

KAKO HORIZONT 2020 MOŽE DA SE KOMBINUJE SA DRUGIM FONDOVIMA EU?

Svaki instrument finansiranja ima individualna pravila.

Član 31 Pravilnika Horizonta 2020: Pravila učešća dozvoljavaju kumulativno finansiranje, uz uslov da finansijska pomoć ne pokriva iste troškove.

KAKVE VRSTE FINANSIJSKIH INSTRUMENATA SU DOSTUPNE U HORIZONTU 2020?

Horizont 2020 će obezbediti dva mehanizma: Mehanizam kapitala, i Mehanizam duga. Implementacija će biti izvedena od strane Evropske investicione banke, i/ili od strane nacionalnih finansijskih institucija kojima je poverena sprovođena finansijskih instrumenata.

Mehanizam duga: Mehanizam duga obezbeđuje pozajmice, jemstva i druge oblike finasiranja duga, entitetima svih veličina i oblika, uključujući istraživanja i mala i srednja preduzeća koja su motivisana inovacijama

Mehanizam kapitala: Mehanizam kapitala obezbeđuje finansije za rane i razvojne faze isvesticij sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća u ranim fazama, a koja imaju potencijl da iznesu inovacije i brzo se razviju.

KOJA SU ETIČKA PRAVILA U HORIZONTU 2020?

Pravila će biti ista kao u Sedmom okvirnim programu: Učesnici će se povinovati nacionalnim odredbama i regulativama i etičkim pravilama države gde će se odvijati aktivnosti. Takođe, učesnici će tražiti odobrenje, ako je potrebno, od relevantnih nacionalnih ili lokalnih etičkih komiteta pre započinjanja akcije. Istraživanje stem ćelija može biti izvođeno samo uz saglasnost sa bitnim nacionalnim zakonodavstvom.

DA LI ĆE BITI LAKŠE PRIJAVITI SE ZA FINANSIRANJA IZ HORIZONTA 2020?

Postoji određen broj karakteristika u Horizontu 2020 koji bi trebalo da olakša proces prijavljivanja za finansiranje. Horizont 2020 će objavljivati javne pozive za predloge za šire područje delovanja u odnosu na FP7, kako bi ohrabrio istraživačke institucije, preduzeća i državne ustanove da razviju i predaju kvalitetne predloge za pojedinačne javne pozive. Takođe, predaja predloga je pojednostavljena osnivanjem jednog Zajedničkog portala koji pokriva sve delove i instrumente programa. I konačno, zajednička stopa finansiranja (100 odsto istraživačkih i inovacionih akcija i 70 odsto akcija bliskih tržištu) za sva preduzeća bi trebalo da olakša proces apliciranja. Ovo znači da je proces MSP verifikacije, koji prethodno bio odgovoran za odlaganje pružanja finansijske pomoći, eliminisan iz svih instrumenata osim MSP instrumenata gde samo mala i srednja preduzeća mogu da apliciraju za dobijanje novčanih sredstava.

KAKO I GDE DA POŠALJEM SVOJ PREDLOG, PRONAĐEM JAVNE POZIVE I TRAŽIM KLJUČNE REČI, ITD?

Procedure slanja predloga bi trebalo da budu slične onima iz FP7. Sve će se raditi elektornskim putem, preko Portala učesnika, koji je zajednički za sve programe. Na Portalu učesnika ćete pronaći:

 • Sve javne pozive za prijavljivanje predloga za projekat
 • Svu dokumentaciju
 • Pretraživač ključnih reči
 • Podnošenje predloga, gde su takođe izlistani formulari za apliciranje (Morate biti registrovani da bi ste ovo uradili!)

KOLIKO ĆE TRAJATI PERIOD OD OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVLJIVANJE PREDLOGE DO ROKA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA?

Pošto se svi javni pozivi objavljuju dve godine unapred, to se razlikuje u zavisnosti od toga koji je rok. Period od objavljivanja javnog poziva do roka za podnošenje predloga je minimum tri meseca.

Vratite se na Vodič.

&&&

EVALUACIJA PREDLOGA PROJEKTA

KAKAV JE PROCES EVALUACIJE?

Proces evaluacije će biti isti kao u FP7: po primanju predloga, odeljenje zaduženo za implementaciju će proveriti podobnost predloga, u skladu sa krterijumima definisanim u predlogu. Svi podobni predlozi će onda biti ocenjivani nezavisno, od strane minimum tri stručnjaka u skladu sa prethodno određenim kriterijumima evaluacije.

KOJI SU KRITERIJUMI EVALUACIJE PREDLOGA U PROGRAMU  HORIZONT 2020?

Kriterijumi evaluacije u okviru Horizonta 2020 su Izuzetnost, Uticaj i Efikasnost u implementaciji. Kriterijumi evaluacije se mogu naći u opštem aneksu na stranama 28-31. Na različite instrumente (R&I, MSP instrumenti, Co-fund, itd.) su stavljeni drugačiji akcenti, ali sve u svemu, pokrivaju sledeće oblasti:

Izuzetnost

 • Jasnoća i ispravnost
 • Kredibilitet predloženog pristupa
 • Stabilnost koncepta
 • Izuzetnost i ambicioznost predloga

Uticaj

 • Očekivani uticaji koje se već nalaze na spisku u Radnim programima
 • Poboljšanje kapaciteta inovacije i integracije novog znanja
 • Ojačavanje konkurentnosti i razvoja kompanija razvijanjem inovacija koje su potrebne Evropi i globalnom tržištu
 • Uticaji životne okoline i drugi bitni društveni uticaji
 • Efikasnost predloženih mera za iskorišćavanje i diseminaciju rezultata projekta

Implementacija

 • Koherencija i efikasnost radnog plana
 • Usklađenost učesnika sa konzorcijumom
 • Prikladnost rukovodećih struktura i procedura, uključujući upravljanje rizikom i inovacijama

KOJA JE ULOGA ”STRUČNJAKA EVALUATORA“?

Za evaluatore predloga, Agencija/Komisija bira stručnjake iz svoje baze podataka. Svi zainteresovani da budu evaluator mogu da pošalju svoj CV i opis oblasti u kojima su stručni. Horizontu će biti potrebni stručnjaci sa iskustvom u inovacijama, aktivnostima bliskim tržištu i biznis planiranju.

Zadaci koji su uključeni:

 • Evaluacija predloga
 • Nadgledanje akcija
 • Priprema, implementacija ili evaluacija programa i konstrukcije politika

Za poziciju evaluatora potrebno je:

 • Imati visok nivo stručnosti u istraživanju ili inovacijama u bilo kojoj naučnoj ili tehnološkoj ooblasti, uključujući aspekte rukovođenja
 • Imati minimum diploma fakulteta
 • Biti dostupan za povremene, kratkotrajne zadatke

Kao evaluator dobijate:

 • Sve troškove pokrivene i plaćene dnevne troškove
 • ”Kurs dobrog pisanja aplikacija”
 • Međunarodnu mrežu poznanstava i mrežu poznanstava  EU Komisiji
 • Uvid u sve prilike dobijanja novčanih sredstava
 • I priliku da čitate mnogo interesantnih istraživačkih predloga

Koliko posla spada u to:

 • Očekuje se određena količina rada
 • U svakom grugu ćete verovatno morati da evaluirate približno 22 aplikacije ako vas pozovu kao stručnjaka- onda biste morali da idete u Brisel i složite se sa ostali evaluatorima o načinu ocenjivanja

KAKO SE PRIJAVITI ZA STRUČNJAKA EVALUATORA?

Proces prijavljivanja može potrajati. Možete se registrovati ovde. Prvo morate da kreirate ECAS nalog kako biste mogli da pristupite EU-sistemu. Onda se možete registrovati. Kada pristupite sajtu za registraciju moraćete da popunite informacije iz šest oblasti.

 1. Odabir programa (npr. Horizont 2020 ili neki drugi program)
 2. Lični detalji (ime, rod, nacionalnost, kontakt, itd.)
 3. Znanje jezika (nivo znanja (pisanje, čitanje i razgovor) za taj određen broj jezika)
 4. Obrazovanje (zvanje, institucija, zemlja)
 5. Oblast stručnosti (1.polje specijalizacije: odabrati iz navedenih oblasti, 2. Teme: odabrati koji deo npr. Horizonta 2020 koji bi najbolje odgovarao vašoj oblasti stručnosti i 3. Otvorene ključne reči- pažljivo odaberite reči koje bi najbolje odgovarale vašoj stručnosti)
 6. Profesionalno iskustvo (u suštini, to je vaš CV: prethodni poslovi, iskustva u polju, objavljena dela i dostignuća)

 

Vratite se na Vodič.

&&&

SPROVOĐENJE PROJEKTA

KOJI SU ZAHTEVI KOJI SE ODNOSE NA OBJAVLJIVANJE REZULTATA PROJEKTA U HORIZONTU 2020?

Normalna procedura podrazumeva da će biti otvoren pristup svim bazama podataka u Horizontu 2020. Ovaj otvoren pristup se odnosi na naučne članke i ne može uticati na zaštitu prava intelektualne svojine preduzeća učesnika. Cilj je da se poboljša i poveća pristup podacima istraživanja nastalih radom u okvir projekta i da se oni ponovo iskoriste.

Oblasti koje učestvuju u pilotu u Radnim programima 2014-2015 su: Tehnologije budućnosti, Infrastruktura istraživanja, Liderstvo u tehnologiji za razvoj novih rešenja, informacione i komunikacione tehologije, društveni izazovi: ”Sigurna, čista i efikasna energija” (pametni gradovi i zajednice), Društveni izazovi: ”Klimatske akcije, životna sredina, efikasnost resursa i sirovi materijali” (osim sirovih materijala), Društveni izazovi: ”Evropa u svetu koji se menja: uključeno, inovativno i reflektivno društvo” i Nauka sa društvom i za njega. Projekti se u svakom trenutku mogu odlučiti protiv pilota, ukoliko recimo otvoren pristup sprečava komercionalnu eksploataciju rezultata, stvori sigurnosne problem, ili ne bude kompatibilan sa ličnim podacima.

KOJI ĆE BITI ZAHTEVI ZA DOKUMENTACIJU I IZVEŠTAJE TOKOM IMPLEMENTACIJE PROJEKTA?

Izveštavanje o troškovima i rezultatima projekta, će biti, po pravilu, na svakih 18 meseci tokom perioda sprovođenja projekta. Međutim, postojaće mogućnost pravljenja privremenih izveštaja na svakih šest meseci. Svi izveštaji moraju biti dostavljeni u elektronskoj formi putem portala učesnika.

HORIZONT ČETVRTKOM

Horizont 2020 je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije, koji obuhvata fond od čak 78 milijardi evra, dostupnih u narednih sedam godina. Nakon što se Republika Srbija uključila u Horizont 2020, CPN svakog četvrtka organizuje predstavljanje ovog programa. ”Horizont četvrtkom”, u Naučnom klubu u centru Beograda, otvoren je za naučnu zajednicu, mala i srednja preduzeća, civilno društvo i sve zainteresovane građane.

Istražite više na www.horizont2020.rs (USKORO)

Istražite više na zvaničnom EU sajtu Horizonta 2020

Istražite više kroz druge tekstove na Elementarijumu

Istražite više o CPN programu Horizont četvrtkom

Postavite pitanje na horizont2020@cpn.rs

 

podeli
povezano
Eureka info dan
H2020 u Nišu