Дугоочекивани сет алата, који ће подстаћи боље усклађивање циљева научних истраживања са вредностима друштва, објављен је 7. марта 2016.

Фото: RRI Tools

Налазимо се у вероватно најузбудљивијем периоду развоја готово свих научних дисциплина: од физике елементарних честица, космичких истраживања и оних других дисциплина које се директније тичу добробити нас Земљана, као што је револуционарна, али истовремено и контроверзна техника манипулацијe генима, CRISPr. Међутим, како потрага за истинама о свету и њиховoj примени не би кренула странпутицом, неопходно је циљеве научних истраживања ускладити са вредностима на којима почива друштво.

С тим на уму, Европска комисија све више истиче концепт одговорног истраживања и иновација како би подстакла и оснажила истраживачку делатност која одговара на изазове друштва, али је истовремено и одговорна ка друштву. Пројекат RRI Tools, на којем је ЦПН један од партнера, данас је објавио 365 алата који ће свим чиниоцима друштва помоћи у остваривању овог циља. 

У оквиру RRI Tools пројекта, Алати за одговорно истраживање и иновације, прикупљен је и развијен велики број примера добрих пракси, алата и инструмената. Као финални производ настао је сет алата (енгл. RRI Toolkit) – интернет платформа са великим бројем водича, упутстава и примера из праксе, која има циљ да свим заинтересованим странама помогне у реализацији идеје о одговорном истраживању и иновацијама. 

Осим што је један од 26 партнера овог великог паневропског конзорцијума, Центар за промоцију науке истовремено има улогу координатора за неколико земаља у региону: Србију, Хрватску, Црну Гору, Албанију и Босну и Херцеговину. Међу примерима добрих пракси RRI сета алата нашао се пројекат Центра за промоцију науке SATORI, као genderSTE мрежа. Тим истраживача са Ријечког универзитета, окупљен око пројекта EuroBioAct, уврштен је у сет алата као инспиративна пракса у области процене биоетичких стандарда.

Чему служи RRI сет алата?

Основни циљ овог сета алатa је да помогне истраживачима, креаторима политика, привреди и индустрији, образовној заједници и организацијама цивилног друштва да ускладе процес истраживања и иновација са очекивањима и стварним потребама друштва. Такође, сет алата нуди одговоре на питања која се тичу доступности података, родне равноправности у науци, етичности истраживања, научног образовања, управљања и учешћа јавности.

RRI сет алата је интерактивна платформа отворена за растућу европску заједницу корисника. Прикључивањем овој заједници корисници ће бити у могућности да учествују у дискусијама и добију помоћ и подршку од других чланова. Такође, регистровани корисници моћи ће да допринесу развоју RRI платформе својим алатима и другим релевантним материјалима. Финална верзија сета алатa биће доступна у јулу 2016. године.

Шта чини RRI сет алата?

Тренутно RRI сет алата чини 356 различитих примера добрих пракси, које треба да послуже свим заинтересованим актерима као помоћ и подршка у осмишљавању и реализацији пројеката, као и даљем обучавању о концепту одговорног истраживања и иновација. У оквиру платформе, између осталог, представљене су неке од најинспиративнијих институција, али и други европски пројекти.

RRI сет алата укључује: примере добре праксе, упутства, водиче, каталоге и базе података различитих извора, додатна документа попут презентација, извештаја, анализа и истраживања широм Европе, друге европске пројекте који су резултирали RRI алатима и водич за саморефлескију корисника (инструмент за преиспитивање сопствене праксе и смернице за могуће унапређење).

Као допуна овим инструментима доступни су видео-материјали и презентације за почетно упознавање са идејом, подручјем деловања и главним аспектима одговорног истраживања и иновација. RRI сет алата је осмишљен тако да буде динамичан и отворен за целу заједницу. 

Фото: RRI Tools

Сет алата: примери добрих пракси

Три одабране локалне заједнице у Хрватској недавно су биле изложене еколошким претњама, попут места Пломин и Бакар, или представљају изузетно вредно и осетљиво острвско подручје, попут Малог Лошиња. На основу теоријских основа и сазнања стечених током низа радионица, током пројекта EuroBioAct биће дефинисани биоетички стандарди, тј. скуп начела и мера правилног односа људи према свом здрављу, животињама, биљкама и еко-систему у целини. Повеља „биоетичких стандарда” могла би утицати на подизање свести локалне заједнице о очувању животне средине и на развијање конкретних смерница за њен одржив развој.

GenderSTE (Gender Science, Technology and Environment) је европска мрежа креатора и креаторки политика и истраживача и истраживачица окупљених око идеје равноправне заступљености жена у областима научног истраживања и иновација, као и бољој интеграцији и већем доприносу родних студија у овој области. Рад Мреже подржава и финансира COST акција за међународну сарадњу истраживача и истраживачица, научника и научница и других заинтересованих страна.

Различити законски оквири који регулишу научна истраживања понекад се у великој мери разликују, поготово између развијених и неразвиених земаља. Главни циљ међународног пројекта SATORI  je успостављање глобалног оквира на нивоу Европе за оцену етичких стандарда и процедура у научноистраживачкој делатности, како различито постављени законски оквири не би довели до јављања неетичких пракси. Током четири године трајања пројекта, партнери ће настојати да створе заједничку платформу, која ће омогућити униформније и одговорније поступање у процесу истраживања. 

О RRI Tools пројекту

RRI Tools пројекат траје три године (2014–2016), а финансира га Европска комисија у оквиру Седмог оквирног програма (FP7). Циљ пројекта представља израда сет дигиталних ресурса – сета алата за одговорно истраживање и иновације како би даље промовисао и имплементирао концепт одговорног истраживања. Кроз сарадњу са свим заинтересованим странама, коначни циљ пројекта је да успостави шири круг корисника сета алата у Европи, који ће осигурати употребу, развој и унапређење сета. RRI Tools чини 26 партнера, који путем 19 регионалних центара покривају чак 30 из Европског истраживачког простора. Координатор пројекта је la Caixa фондација из Шпаније.

Истражите више RRI сет алата.

Истражите више о пројекту RRI Tools.

Истражите више о условима регистрације.

подели