Центар за промоцију науке, као национална контакт тачка пројекта Scientix организује низ радионица под називом Научно образовање за одговорно друштво. Наредна радионица ће се одржати 14. децебра у Хемијско-технолошкој школи у Крушевцу.

Scientix представља највећу европску мрежу наставника природних наука, која повезује наставнике из читаве Европе и омогућава размену њихових пракси и искустава. Циљ овог пројекта је промоција СТЕМ дисциплина и нових педагошких приступа у овим областима. Ова мрежа, потпуно бесплатно, нуди велики број алата, система подршке и могућности за континуирану обуку наставника кроз различите вебинаре и курсеве (http://www.scientix.eu/home).

На овом догађају, учесници радионице ће додатно имати могућности да сазнају и о другим европским пројектима из домена Научног образовања у којима је Центар партнер, као што су Ноћ истраживача, SALL, DoSE, LESTO, и STEM School Label.

подели