Центар за промоцију науке, као национална контакт тачка пројекта Scientix већ годинама организује низ радионица под називом Научно образовање за одговорно друштво. Прве радионице у 2023. години  ће се одржати 25. јануара у Основној школи ,,Мито Игумановић” у Косјерићу и у Основној школи ,,Слободан Секулић” у Ужицу.

Scientix представља највећу европску мрежу наставника природних наука, која повезује наставнике из читаве Европе и омогућава размену њихових пракси и искустава. Циљ овог пројекта је и промоција СТЕМ дисциплина (енг. STEM: science, technology, engineering and mathematics) и нових педагошких приступа у овим областима. Ова мрежа нуди потпуно бесплатно велики број алата, система подршке и могућности за континуирану обуку наставника кроз различите вебинаре и курсеве (http://www.scientix.eu/home).

На овом догађају, учесници радионице ће додатно имати могућности да сазнају и о другим европским пројектима из домена Научног образовања у којима је Центар партнер, као што су Ноћ истраживача, LESTO, и STEM School Label. Ова посета ће такође бити прилика да се наставници подробније упознају са активностима на текућем пројекту ,,Школе за бољи квалитет ваздуха”, у оквиру којег је 46 школа на територији Србије добило опрему за спровођење СТЕМ пројектне наставе.

подели