Центар за промоцију науке, као национална контакт тачка пројекта Scientix, организује низ радионица под називом „Научно образовање за одговорно друштво“.

Scientix представља највећу европску мрежу наставника природних наука, која повезује наставнике из читаве Европе и омогућава размену пракси и искустава. Циљ овог пројекта је и промоција СТЕМ дисциплина и нових педагошких приступа у овим областима. Мрежа нуди, потпуно бесплатно, велики број алата, система подршке и могућности за континуирану обуку наставника кроз различите вебинаре и курсеве (http://www.scientix.eu/home).

На овом догађају, учесници радионице ће додатно имати могућности да сазнају и о другим европским пројектима из домена научног образовања у којима је Центар партнер, као што су Ноћ истраживача, SALL, DoSE и STEM School Label.

подели