Vodeći naučnici i predstavnici instituta i univerziteta okupili su se u Naučnom klubu CPN-a

Centar za promociju nauke bio je domaćin javne diskusije „Budućnost nauke u Srbiji“, koja je održana u četvrtak, 17. aprila, u 15 časova, u prostoru Naučnog kluba CPN-a, na inicijativu Instituta za fiziku u Beogradu. Diskusiji su prisustvovali predstavnici većine vodećih naučnih ustanova u Srbiji.

Posmatrane u širem društvenom okviru, reforme naučnog sektora mogu biti presudne za ekonomski i društveni oporavak Srbije.

Na Institutu za fiziku zato smatraju da je od ključnog značaja pokretanje javne diskusije o budućoj strategiji naučnog i tehnološkog razvoja, koja bi naučnicima pružila mogućnost da daju stručne predloge, a donosiocima odluka olakšala pregled stanja u oblasti nauke i tehnologije kod nas.

 

Predstavnici Instituta su naučnicima izložili Prilog za platformu naučno-tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao osnovu za dijalog, sa idejom da sami naučnici dođu do konstruktivnog konsenzusa o budućem razvoju ovog sektora.

Učesnici:

• akademik Đorđe Šijački, predstavnik SANU
• dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu
• dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu
• dr Aleksandar Belić, direktor Instituta za fiziku u Beogradu

Istražite više o diskusiji Budućnost nauke u Srbiji.

 

podeli
povezano
Odakle dolaze gravitacioni talasi?
Lične zvezdane mape