Mozak je jedna od najsloženijih struktura u svemiru, dok je oprema koja naučnicima i lekarima pomaže u razotkrivanju tajni ljudskog mozga često veoma skupa i nedostupna građanima.

Posetioce Naučnog kluba Beograd u Noći istraživača zato očekuju uređaji dizajnirani po uradi sam principu i pomoću kojih će, u realnom vremenu, moći da, putem pametnog telefona ili tableta, prate snimke akcionih potencijala (fenomena koji nastaju usled električne aktivnosti ćelija) srca i drugih mišića u svom telu.

Osim toga, ukoliko ste sumnjičavi po pitanju mogućnosti da svojim moždanim signalima utičite na tuđe pokrete – interaktivni eksponat postavljen na jednom od punktova označenih sa Kako vaš mozak radi neposredno će vam ukloniti sve sumnje. On prepoznaje električne signale vašeg mozga i na osnovu njihovih kopija izdaje komande mišićima osobe sa kojom ste u eksperimentu povezani.

Foto: Ana Paunković

Uređaji koje ćete moći da isprobate u prilagođenoj laboratoriji u Noći istraživača rezultat su rada poznatog američkog neuronaučnika Grega Gejdža, sa kojim Centar za promociju nauke gaji dugogodišnju saradnju. Tokom jula meseca je, pod Gejdžovim mentorstvom, u Naučnom klubu Beograd održana Letnja škola neuronauke, a u toku je i priprema štampanog izdanja ogleda: Kako vaš mozak radi: neuronaučni eksperimenti za svakoga – iz kojeg će čitaoci imati priliku da saznaju više o osnovama neuronauke, kao i o samim rezultatima eksperimenata koji su sprovedeni tokom Letnje škole.

Neuronauka je relativno mlada naučna oblast koja podrazumeva interdisciplinarni pristup i angažovanje inženjera, biologa, fizičara, lekara, ali i psihologa i filozofa – kako bi mnogobrojne zagonetke u vezi sa funkcionisanjem našeg mozga bile odgonetnute.

 

Program Noći istraživača u Naučnom klubu Beograd (Kralja Petra 46), u petak, 29. septembra, počinje u 17 sati, a svi zainteresovani građani-istraživači mogu da osete kako je to biti u „laboratoriji“ neuronaučnika sve do 22 sata.

podeli