Bogdan Stefanović, jedan od pobednika prvog konkursa projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke,  odnos između ljudi i nevidljivih čestica istražuje kroz zvuk

Tekst: Ljiljana Ilić

Konkurs projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke, koji se odvija u okviru programa Kreativna Evropa, otkrio je na lokalnom nivou mnogo zanimljivih umetnika zainteresovanih za preplet nauke i umetnosti. Pobednici prvog konkursa u Srbiji su Aleksandra Jovanić i Bogdan Stefanović, koji su se za ovo izborili svojim nadahnutim idejama.

Bogdan Stefanović iz Jagodine je svoju prvu samostalnu izložbu imao već tokom treće godine srednje škole. Fakultet umetnosti završio je u Nišu, Odsek za slikarstvo, a na kraju prve godine studija dobija nagradu za najbolji crtež na fakultetu. Nakon toga počinje da se interesuje za video-radove i druge medije u umetnosti. Snima svoj prvi video Life, rad koji izlaže u Beogradu i Lisabonu. Trenutno je student master studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Pri kraju studija počinje da istražuje različita mišljenja i pristupe umetnosti kroz slike, a zatim kreće da izučava kvantnu fiziku, koja mu otvara nove pristupe umetnosti. Nakon toga, glavna tema njegovih istraživanja postaju „nematerijalni“ mediji.

Ideja Bogdanovog projekta bazira se na audio-vizuelnom prikazu dešavanja oko nas na nivou čestica i talasa koji sačinjavaju čitav mikro i makro kosmos. Bogdan se u svom radu bavi interakcijom ljudi u prostoru i frekvencijom zvuka, gde brzina kretanja ljudi utiče na visinu frekvencije. Sama ta interakcija stvara intiman odnos između zvuka i ljudi, što utiče na njihovo ponašanje.

Ovaj rad se, uz rad Aleksandre Jovanić, realizuje uz podršku naučnog mentora, dr Dragane Ilić sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u produkciji Centra za promociju nauke. Premijerno će biti predstavljen na izložbi Art & Science u aprilu u Galeriji Kulturnog centra Beograda. 

Centar za promociju nauke jedan je od inicijalnih partnera projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke.

podeli