Већ годину дана у жижи интересовања је ChatGPT, један од најнапреднијих чет-ботова. Чет-ботови напредну технологију обраде природних језика користе као „гориво“. Како би усмено или писмено разговарали са нама, потребно је да савладају наш језик и начин комуникације.

ChatGPT може да разговара на чак 95 светских језика! И не само што може да разговара, већ може и да пише кратке приче, поезију, имејлове, семинарске радове. Да ствар буде још компликованија, поред ChatGPT-ја, постоји и DALL-E, који је способан да генерише слике на основу текстуалних инструкција. У „опасности“ није само писана реч, већ и пејзаж или људски лик, који више нису осликани потезима четкице, већ кодом.

Од 17. октобра, на првом спрату Филозофског факултета Универзитета у Београду биће изложена мултимедијална уметничка инсталација „Етички изазови нових технологија: ChatGPT и обрада природних језика“, чији је концепт заснован на идеји да би етичке и друштвене вредности требало да буду интегрисане у развој нових технологија од самог почетка њиховог развојног процеса. Посетиоци ће, све до 17. децембра, имати прилику да се ближе упознају са функционисањем чет-ботова и информишу се о друштвеним и етичким изазовима које доносе технологије у настајању, попут обраде природног језика.

Истраживачи са Филозофског факултета осмислили су пратећи програм, који ће бити реализован кроз низ тематских радионица током октобра, новембра и децембра. Кроз информисану дискусију о садржају мултимедијалне инсталације и интеракцију са напредним чет-ботовима у Вештачком атељеу и Вештачкој писарници, на првом спрату Филозофског факултета, посетиоци ће имати прилику да сами процене на који начин најсавременији технолошки алати, као што су ChatGPT и DALL-E, обликују културу нашег друштва. Циљ радионица је да се кроз ближе упознавање са локалним културолошким контекстом сусрета традиционалне и дигитално креиране уметности, и отворену дебату о аутентичности, друштвеним вредностима и очувању културног наслеђа, подстакне промишљање о неким универзалним темама и етичким дилемама новог доба.

Инсталација је развијена у оквиру међународног пројекта TechEthos (Хоризонт 2020), чији је циљ да Европској унији прокрчи пут ка улози предводника у области напредних технологија које са собом доносе нове етичке изазове и друштвене последице. У оквиру пројекта развијен је читав низ смерница за развој и примену нових технологија како би се обезбедили највиши етички стандарди на нивоу ЕУ и шире међународне заједнице.

подели