Основни циљ пројекта ЕкОтисак је мењање навика и свести грађана, усмерених на одрживо и чистије окружење. Кампања „Климатска научно-уметничка акција за грађане Новог Сада“, кроз праксе научних и уметничких истраживања, посвећена је активном укључивању уметника, научника, студената, организација цивилног друштва и појединаца, и успостављању нових културних образаца и климатско свесних облика понашања. Нагласак ће бити стављен на сам процес настанка ових трансдисциплинарних, колаборативних радова, у периоду од септембра 2021. до јула 2022. Кроз интензиван дијалог и заједничка истраживања укључених актера, развијаће се јединствени садржаји који воде ка освешћивању улоге коју свако од нас има у процесу климатских промена на планети. Полазећи од појма карбонског (CO2) отиска као мере људског утицаја на животну средину и климу уопште, развијени уметнички садржаји локализоваће доживљај климатских промена, (пре)често виђених као временски и просторно апстрактне и далеке појаве.

Активности ће се континуирано и паралелно спроводити у периоду од годину дана, укључујући финалну изложбу и пратеће догађаје у оквиру манифестације art+science и програма Дунавско море Европске престонице културе Нови Сад 2022. Током јула и августа 2022. биће изложено више радова етаблираних домаћих и међународних актера савремене art & science сцене, посвећених различитим климатским темама, како би се упоредила искуства и приступи у различитим окружењима. Додатну вредност програму пружиће премијерно представљање климатске капсуле као мобилне и модуларне уметничко-научне и едукативне платформе. Подршку излагачком делу програма пружа више културних центара европских земаља које делују код нас: Француски институт, Аустријски културни форум и Институт Сервантес. Пројекат ЕкОтисак суфинансира Фондација ”Нови Сад 2022. – Европска престоница културе” у оквиру програмског лука ”Дунавско море”.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД КАТЕДРА ЗА НОВЕ ЛИКОВНЕ МЕДИЈЕ

Академија уметности је високообразовна институција посвећена образовању, промовисању културно-уметничких активности, интернационализацији уметничке сцене, наставно-научног кадра и уметника. Улога Академије је да, кроз рад Катедре за нове ликовне медије, допринесе уметничком уобличавању истраживачког рада пројектних партнера и тиме приближи исходе истраживачког рада посетиоцима и грађанима. Радом на дизајнирању и продукцији уметничких интервенција у јавном простору и амбијента Еко пункта на другачији начин ће се комуницирати истраживачки материјал. Креирани уметнички садржаји локализоваће проблематике и на интерактиван начин ангажовати грађане.

ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ ЗЕЛЕНИ САД

Еколошко удружење Зелени Сад, основано 2013. године у Новом Саду, је невладинa, нестраначкa и непрофитнa oрганизација, која се залаже за заштиту и побољшање квалитета животне средине, за концепт одрживог развоја, за рехабилитацију угрожених подручја, као и за промену навика и подизање свести у погледу (о)чувања природе и културне баштине, и промоције здравог живота.

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ЦЕНТАР ЗА БИХЕВИОРАЛНУ ГЕНЕТИКУ

Филозофски факултет је један од два најстарија факултета Универзитета у Новом Саду, који нуди више од 45 акредитованих студијских програма на сва три нивоа студија. Окупља друштвене и хуманистичке науке, образујући будуће стручњаке за филологију, историју, психологију, педагогију, филозофију, социологију, социјални рад, као и будуће новинаре и комуникологе. Центар за бихеjвиоралну генетику (ЦБГ) ће у оквиру пројекта бити задужен за реализацију свеобухватног истраживања о навикама грађана које значајно утичу на повећање емисије гасова са ефектом стаклене баште, као једног од најважнијих глобалних извора загађења. Истраживање ће бити спроведено по принципа науке у коју су активно укључени грађани (енгл. citizen science). Фазе истраживања укључују креирање упитника, регрутовање испитаника, прикупљање и статистичку обраду података, и презентацију резултата на јавним догађајима, а све у складу са принципима грађанских научних истраживања.

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

Центар за промоцију науке (ЦПН) је јавна институција Републике Србије основана Законом о научноистраживачкој делатности 2010. године. Мисија Центра је подизање научне писмености и видљивости науке у друштву, кроз подршку (не)формалним образовним процесима и кроз креирање и представљање иновативних садржаја и формата, који одговарају на потребе и очекивања грађана и друштва у целини. У циљу децентрализације промоције науке и активног ширења приступа и метода, ЦПН је иницирао настанак и развој Мреже научних клубова која тренутно броји 15 јединица у градовима и мањим местима широм Србије. ЦПН је важан локални партнер у бројним интернационалним пројектима, међу којима су: TeRRIFICA – Territorial RRI fostering Innovative Climate Action, AILab – European ARTificial Intelligence Lab, European Digital Art and Science Network итд. Улога Центра за промоцију науке је да настави активности на споју науке и уметности програмом посвећеним климатским изазовима и мултидисциплинарним истраживањима на овом пољу.

подели