Друштвено ангажовање је партиципативни концепт или метод који се примењује у друштвено одговорном пословању (CSR) и примерено научној заједници, у оквиру одговорног истраживања и иновација (RRI). Друштвено ангажовање је уједно и општи циљ међународног пројекта SocKETs којим, као национални координатор, управља Центар за промоцију науке од 2021. године. У том контексту је српски SocKETs Lab, заједница окупљена ради спровођења пројектних активности, и сам требало да представља пример добре праксе друштвеног ангажовања.

Након низа радионица на којима се теми електронског здравства приступало са различитих позиција – од питања у вези са заштитом података до изазова у пословању, истраживању или коришћењу телемедицинских апликација и асистивних технологија – SocKETs Lab је постао комуникацијски простор за умрежавање, на први поглед, удаљених сарадника и недоступних ресурса. Као резултат посредничке улоге Центра за промоцију науке у том процесу, заједничку друштвено одговорну мотивацију пронашли су Академија струковних студија Београд и компанија Хелијант.

Хелијант, који производи истоимени информациони систем за здравствену заштиту, и Висока здравствена школа Академије струковних студија Београд успоставиле су одрживу сарадњу. „Компанија Хелиjант је школи донирала едукативни софтвер, информациони систем за здравствене установе на којем се студенти, будући здравствени радници, обучавају кроз практичне вежбе. На тај начин студенти се оспособљавају за рад у информационом систему, стичу сигурност у раду и верујемо да ће много брже и лакше савладати изазове са којима се срећу на самом почетку каријере“, изјавила је професорка Бранка Родић након званичног представљања поменуте сарадње, која се одржала у Научном клубу Београд, 21. априла 2023. године.

Представљање Водича за одговорне иновације кроз процес друштвеног ангажовања у Музеју науке и технике: др Милан Чабаркапа (Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу), Ана Младеновић (телемедицински стартап DokTok) и Милица Милошевић (телемедицински интернет портал Stetoskop.info)

Још један значајан резултат пројекта SocKETs је Водич за одговорне иновације кроз процес друштвеног ангажовања, који је званично представљен у среду, 26. априла, у Музеју науке и технике. Водич је дигитални алат, односно упутство за планирање и организацију догађаја у којима грађани заузимају значајну улогу у процесу истраживања, планирања или осмишљавања инвентивних решења. Намењен је научницима који учествују у развојним пројектима или сарађују са иновативним компанијама, као и менаџментима друштвено одговорних компанија.

Водич за одговорне иновације кроз процес друштвеног ангажовања такође може бити корисно средство за доносиоце одлука, удружења грађана и остале заинтересоване стране у процесима партиципативног истраживања. Водич је на енглеском језику јавно доступан на сајту пројекта SocKETs.

 

 

подели