Na pretprazničkoj CPN tribini, 30. aprila u 19h, otvaramo jedno od fundamentalnih pitanja naše ere

„Simulakrum nije nikad ono što prikriva istinu,

nego istina prikriva da je nema. Simulakrum je istinit“

Žan Bodrijar

Uoči prvomajskih praznika, Centar za promociju nauke nastavlja ciklus tribina sredom diskusijom na jednu intrigantnu temu, o kojoj će govoriti naučnici, ali i filozofi i umetnici.  Pod nazivom „Da li živimo u matriksu?“, CPN tribina će se održati 30. aprila, u 19 časova, u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra.

Ovo pitanje postaje važno za nauku nakon radova francuskog filozofa Žana Bordijara (1929 -2007). Danas predstavlja jedan od najznačajnijih naučnih i filozofskih problema. Mada se šira javnost sa njim susrela u holivudskom filmskom hitu Matriks braće Vašovski, pitanje stvarnosti kao simulakruma ima već nekoliko decenija ogroman uticaj na modernu kulturu i umetnost.

Pitanje odnosa simbola i stvarnosti, čiji smo deo, fascinantno je i zapravo, drevno. Mislioci poput Platona i Ničea pitali su se o slikama i simbolima koji nas okružuju, te u kakvoj su oni vezi sa stvarnošću koju predstavljaju. Sam Bodrijar ponudio je novi, uzbudljiv koncept simulakruma i simulacije kao realnosti u kojoj živi današnje potrošačko i informatičko društvo.

FIZIKA MATRIKSA

U fizičkom svetu prirodnih nauka, računarske simulacije su postale neizostavni deo u naučnim eksperimentima. Simulacije se danas koriste u svim oblastima, od fizike, preko klimatologije i biologije, do genetike. Uporedo sa sve većom upotrebom simulacija, ne samo u nauci, raširila se i ideja da je čovečanstvo, zapravo, samo deo jedne takve savršene simulacije.

Ova ideja se danas ogleda ne samo u filozofiji i popularnoj kulturi, nego i u nauci. Pre dve godine nemački fizičar Silas Bin i saradnici sa Univerziteta u Bonu pronašli su čak način na koji se može testirati da li je naš svet stvarnost ili simulacija poput Matriksa. Njihov rad Constraints on the Universe as a Numerical Simulation, objavljen u prestižnom Journal Physical Review izazvao je ogromno interesovanje medija, a sam rad možete pročitati na ArXivs-u.

CPN Tribina

Da li živimo u matriksu?

Sreda, 30. april, 19 časova

Velika sala SKC

Koncept simuliranog univerzuma je razmatran i u naučnom radu Nika Bostroma, profesora filozofije sa Univerziteta Oksford, koji smatra da jedna od sledećih tvrdnji mora biti istinita: 1) Ljudska civilizacija će najverovatnije izumreti pre nego što dostigne postljudsku fazu; 2) Bilo koja postljudska civilizacija najverovatnije neće moći da sprovede značajan broj simulacija njihove evolutivne istorije; 3) Ljudska civilizacija sasvim sigurno živi u kompjuterskoj simulaciji. Iz ovoga sledi da je tvrdnja da ćemo jednog dana postati postljudska civilizacija koja simulira život svojih predaka – lažna, osim ukoliko već ne živimo u simulaciji.

TEMA NAŠEG DOBA

Da li čovečanstvo zaista živi u univerzumu koji je samo simulacija koju generiše superkompjuter? Da li je ovo samo naučna fantastika, ili validna naučna teorija? Da li naučnici već sada mogu proizvesti dovoljno verne i detaljne simulacije? Ukoliko je matriks realnost, ko ga je programirao? Da li smo sposobni da poboljšamo simulaciju čiji smo deo? Može li se ova teorija testirati i dokazati?

Centar za promociju nauke započinje dijalog o ovim intrigantnim pitanjima na CPN tribiniDa li živimo u matriksu?“. Tribina je zakazana za 30. april, u 19 časova, a održaće se u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra.

Učesnici:

  • dr Mašan Bogdanovski, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • dr Oliver Tošković, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
  • dr Aleksandar Bogojević, Institut za fiziku, Beograd
  • Muharem Bazdulj, pisac i novinar

Tribinu će moderirati Slobodan Bubnjević, urednik Komunikacija CPN-a.

 

podeli
povezano
Odakle dolaze gravitacioni talasi?
Lične zvezdane mape