CuttingEEG konferencija se organizuje svake 2-3 godine u hibridnom obliku i promoviše najsavremenije metode za istraživanje moždanih talasa u svrhu proučavanja kognicije i mogućnosti kliničke primene. CuttingEEG Gardens koncept omogućava hibridno održavanje konferencije širom sveta. Ovogodišnja konferencija održavaće se paralelno u 15 zemalja na 21 lokaciji. Centar za promociju nauke biće domaćin beogradskog ogranka konferencije, pri čemu će se u Naučnom klubu održavati predavanja, radionice i prezentacije radova. 

EEG tehnologija sledeće godine beleži čitav vek postojanja. Hans Berger, nemački psihijatar, 1924. godine je proizveo prvi snimak elektroencefalograma čoveka. Ovaj moždani zapis sastoji se od talasa različitih amplituda i frekvencija koje pokazuju oscilacije neuralne aktivnosti. EEG tehnologija se koristi za istraživanje kognitivnih procesa, pri čemu se može upotrebiti kako u budnom stanju tako i u snu, pa čak i u stanju kome. Pored istraživačke svrhe, ova tehnologija je vrlo rasprostranjena i u neurodijagnostici. 

Kako se EEG tehnologija razvijala, postala je popularna i van istraživačkih krugova, te je počela da se koristi i u komercijalnom domenu, npr. za ispitivanje neuralnih obrazaca potrošača. Usložnjavanjem zahteva pojavila se potreba da se EEG oprema pomera van laboratorije u „stvaran svet“, kroz mobilna rešenja koja omogućavaju ispitivanje u prirodnijim uslovima.

Pored konferencijskog programa za učesnike, biće održano i naučnopopularno predavanje o istoriji i budućnosti merenja moždanih talasa za sve zainteresovane posetioce. Predavanje će se održati 18. oktobra, u 19 časova, u Svečanoj sali Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača (Kraljice Natalije 43). Predavač je dr Ivan Gligorijević, koji se aktivno bavi istraživanjima i proizvodnjom opreme za merenje moždanih talasa. Njegova kompanija mBrainTrain je godinama pionir u kreiranju elektroencefalografa (EEG), uređaja pomoću kojih se neinvazivnim putem može meriti električna aktivnost mozga. Oprema mBrainTrain kompanije je u upotrebi širom sveta, a nedavno je posetila i svemir kroz AX-2 misiju.

Dr Ivan Gligorijević će se u svom predavanju osvrnuti na prednosti i mane upotrebe mobilne EEG tehnologije. Cilj predavanja je da isprati motivaciju i napredak koji je obuhvatio ovu oblast tokom protekle decenije i istraži prateće izazove, posebno one koji se odnose na snimanje EEG-a usred pokreta i dodatnih smetnji. Kroz prikaz različitih primera, dr Gligorijević će secirati napredak u mobilnom EEG istraživanju i istaći faktore koji pokreću i podstiču buduće inovacije u ovom domenu.

podeli