Центар за промоцију науке и Архитектонски факултет организују семинар о могућности адаптације Београда на климатске промене, а овај догађај пратиће и низ предавања у Научном клубу Београд

У среду, 23. октобра, одржава се отворени семинар ПРИРОДА У ГРАДУ: БЕОГРАД И KЛИМАТСKЕ ПРОМЕНЕ, организован у сарадњи Центра за промоцију науке и Архитектонског факултета.  Овом приликом, учесници семинара обићи ће бродом делове природног језгра Београда.

Семинару ће присуствовати заинтересовани стручњаци, а циљ овога догађаја је отварање простора за разговор о могућностима изградње капацитета градова да одговоре на услове климатских промена.

Архитектонски факултет, више година уназад, кроз различите облике и форме наставе негује одговоран однос према непосредном окружењу. Програм наставе усмерава се ка развоју племените и сензитивне везе архитектуре и природе у контексту града 21. века, а посебно ка освешћивању долазећих генерација архитеката и урбаниста о крхкости речних система и њиховом потенцијалу у урбаној средини, о очувању биолошке разноликости и вредности природног предела.

Да би се што комплетније сагледали потенцијали и ограничења природних оаза Београда, на семинару ће говорити стручњаци из области екологије, климатологије, урбаног планирања, грађевине, архитектуре, биологије, метеорологије и информационих технологија, а током наредних месеци је планиран и читав низ предавања у Научном клубу Центра за промоцију науке (Краља Петра 46).

Центар за промоцију науке, кроз различите програме, као и кроз међународни пројекат TeRRIFICA из оквира Хоризонт 2020, континуирамо упознаје јавност са темом митигације и адаптације на климатске промене.

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

 

23.10.2019.

Обилазак локације бродом

др Иван Симић, архитекта, Универзит у Београду – Архитектонски факултет, Департман за урбанизам

+ презентација пројекта Terrifica

 

31.10.2019. 

Научни клуб Београд

18:00-18:30

др Слободан Јовановић, ванредни професор и Томица Мишљеновић, асистент, Универзитет у Београду – Биолошки факултет, Катедра за екологију и географију биљака

18:30-19:00

Миодраг Миловановић, дипл.инж.грађ., Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

19:00-19:30

Дискусија

 

07.11.2019. 

Научни клуб Београд

18:00-18:30

др Драгана Ћоровић, доцент, Универзит у Београду – Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру

18:30-19:00

Драган Симић, Лига за оринтолошку акцију, Београд

19:00-19:30

Дискусија

 

21.11.2019. 

Научни клуб Београд

18:00-18:30

24 Hours of Reality: Truth in Action

18:30-19:00

др Владимир Ђурђевић, ванредни професор, Универзитет у Београду – Физички факултет, Група за метеорологију

19:00-19:30

Дискусија

 

12.12.2019. 

Научни клуб Београд

18:00-18:30

Немања Зимоњић, архитекта, Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zürich)

18:30-19:00

др Петар Вранић, истраживач сарадник, Математички институт САНУ

19:00-19:30

Дискусија

 

подели