Центар за промоцију науке ће током септембра и октобра кроз свој art+science програм представити широк дијапазон радова насталих кроз интердисциплинарну сарадњу уметника, научника и других актера. Централни део манифестације ће се одржати од 23. септембра до 23. октобра у Музеју науке и технике у Београду, као и у Галерији Института Сервантес, Научном клубу Центра за промоцију науке и на другим локацијама. Поред излагања комплексних, изазовних и често јединствено конципираних радова, публика ће бити позвана да се укључи у бројне едукативне и пратеће програме.

ВИРТУЕЛНА art+science ПЛАТФОРМА

Паралелно са развојем нових радова и припремама велике art+science манифестације, Центар је успоставио и управо покренуо виртуелну art+science платформу, као трајно место сусрета, размене информације и пресека актуелности на домаћој и међународној сцени. На адреси artandscience.rs, од 7. јуна се могу пронаћи сви подаци о активностима Центра када су у питању спојеви науке и уметности, као и актуелности, дешавања и отворени позиви на националном, европском и глобалном нивоу.

 СВЕТОВИ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Програм овогодишњег издања art+science манифестације заснован је на критичком и креативном сагледавању, читању и тумачењу вредности, система и могућности вештачке технологије. Као доминантна супер-технологија данашњице, вештачка интелигенција (AI) несумњиво боји наше животе и све више утиче на окружење у коме се налазимо и на одлуке које доносимо. Њеним развојем, анализом и применом баве се на хиљаде истраживача широм света који знања из изразито хетерогених дисциплина и области – когнитивне и неуро  науке, математика, лингвистика, роботика, машинско учење итд. – усмеравају ка креирању нове технолошке стварности. У таквом стремљењу и убрзаној хиперпродукцији садржаја, многа кључна питања и теме су прескочени или апстраховани, те је њихово тумачење остављено онима који су спремни на дубљи, отворени и неспутани дијалог.

ПОБЕДНИК НАЦИОНАЛНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ

Победнички рад националне AI Lab селекције за 2021. годину je БИНЕМА, дугорочни пројекат  проучавањa савременог плеса као појаве у научном контексту, кореографа Маркa Милићa. Рад се тренутно развија у сарадњи са научним менторима из пројекта Clean Cadet, финансираног кроз први програм за вештачку интелигенцију Фонда за науку, др Јеленом Сливком и др Николом Лубурићем, са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Као нова итерација Милићевог projekta БИНЕМА, овај рад тежи приближавању наизглед дистанцираних светова и тражењу тачака спајања и повезивања.

Поред продукције победничког рада националне AI Lab селекције, ове године ће бити представљено и јединствено научно-уметничко истраживање засновано на низу сусрета, радионица и заједничких промишљања научника и уметника, које је довело до настанка сасвим новог интердисциплинарног тима. Тема истраживања и интервенције актера са Академије уметности и Природно-математичког факултета у Новом Саду јесте обрада и каталитичко представљање велике базе података антропогеног загађења Дунава и доприноса који сви ми, као појединци, (не)свесно чинимо својим свакодневним поступцима.

САРАДЊА СА ФЕСТИВАЛОМ АРС ЕЛЕКТРОНИКА

Заједнички виртуелни програм се такође припрема и са Арс електроником из Линца, најзначајнијом глобалном тачком када је у питању интердисциплинарно укрштање науке, уметности и нових технологија. Фестивал Арс електроника ће се и ове године доминантно реализовати у виртуелном простору, повезујући бројне светске локације и актере од 9. до 13. септембра. Као дугогодишњи партнери и сарадници, Центар ће се публици Фестивала још једном представити кроз свој Ars Electronica Garden Belgrade.

О ПРОЈЕКТУ ЕВРОПСКА ЛАБОРАТОРИЈА ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Овогодишње, шесто издање манифестације art+science део је програмских активности Центра у оквиру пројекта Европска лабораторија вештачке интелигенције (European ARTificial Intelligence Lab − AI Lab), финансираног кроз ЕУ програм Креативна Европа. AI Lab окупља 13 разноврсних институција које се баве везама између уметности, технологије и друштва. Покретањем дијалога и иницирањем интердисциплинарних сарадњи отварају се бројне теме које генерише вештачка интелигенција и анализира будућност засновану на овој супертехнологији. Пројекат се не задржава на технолошким аспектима, већ превасходно узима у обзир и тумачи културне, филозофске, етичке, психолошке и духовне аспекте промена које AI несумњиво доноси. art+science програм је истовремено препознат кроз националну Стратегију паметне специјализације (4С), као експериментални спој науке и уметности за чије је спровођење и вредновање задужен Центар за промоцију науке.

Више информација о пројекту и учешћу Центра можете видети на:

http://artandscience.rs

https://ars.electronica.art/ailab/en/

подели