Rekonstrukcija u nauci

Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“
Nacrt novog pravlinika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa koji je objavilo Ministarstvo najavljuje brojne promene za domaću nauku
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je Javni poziv za finansiranje naučne delatnosti
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenulo je novi portal sa otvorenim podacima. U inicijativu se uključuje i CPN