Nauka i mediji

Američki naučnopopularni časopis, star 142 godine, sada izlazi i na srpskom jeziku, dopunivši listu domaćih naučnopopularnih medija
Prva televizijska stanica u Srbiji, usmerena isključivo ka popularizaciji nauke, počela je sa emitovanjem programa pod nazivom Srpska naučna televizija