Centri promocije

Iako ih još uvek nema mnogo, u svetu se polako otvaraju prvi veliki matematički muzeji