Иновације значајано утичу на целокупно друштво и узајамне односе људи и технологије. Оне имају потенцијал да реше глобалне проблеме и одговоре на броjне друштвене потребе и изазове. Међутим, постоје и ризици, нежељене последице и контроверзе које се одражавају на поверење грађана.

Као учесници у технолошкој индустрији, велике компаниjе играjу кључну улогу у одлучивању о начину иновирања. Стога, развој нових технологија треба да буде усклађен са друштвеним вредностима, потребама и недоумицама грађана. Из ових разлога неопходно је да се индустрија иновативних технологија и шира заједница повезују како би се боље разумело гледиште и унапредило схватање потреба људи.

Водич објашњава како то учинити у пракси. У интерактивном садржаjу овог документа можете да откријете на које је све начине могуће укључити грађане у процесе планирања и/или дизајнирања нових производа или услуга, и зашто је такав вид друштвеног ангажовања битан за иновациону делатност, као и за друштвено одговорно пословање.

Водич је првенствено намењен малим, средњим и великим предузећима у иновативниним индустријама. Такође, препоруке које се у њему налазе могу бити од користи и широј мрежи у оквиру технолошких иновација, која обухвата истраживачке центре, индустријске кластере, као и технолошка удружења.

Водич је настао као резултат трогодишњих пројектних активности и сарадње десет партнера из oсам европских земаља – на европском пројекту SocKETs (Societal engagement with key enabling technologies).

 

Више информација о пројекту SocKETs:

https://sockets-cocreation.eu/

 

Водич за одговорне иновације је доступан на енглеском језику:

https://guide.sockets-cocreation.eu/

подели