Ко може да учествује у програму?

• Правни субјекти у држави чланици или прекоморској земљи или са подручја које је повезано с државом чланицом. Дакле, у пројектима могу учествовати сва правна лица, укључујући НИО, привредне организације, удружења, кластере, итд.;

• Треће земље придружене програму;

• Физичка лица не могу учествовати у програму, осим за бесповратна средства додељена у оквиру Специфичног циља 4 – напредне дигиталне вештине.

 

Програм Дигитална Европа је део вишегодишњег финансијског оквира Европске уније за период 2021–2027. Укупан буџет програма износи 7,5 милијарди евра. Буџет је распоређен у односу на наведених пет области у следећој размери:

1) Суперрачунарство – 2,227 милијарди евра;

2) Вештачка интелигенција, подаци и рачунарство у облаку – 2,062 милијарде евра;

3) Напредне дигиталне вештине – 0,557 милијарди евра;

4) Напредно коришћење технологија – 1,072 милијарде евра.

 

* Србија, као и остале придружене чланице, може да учествује у свим областима, осим у области Сајбер безбедности.

Финансијски допринос Европске уније пројектима варира у зависности од позива за достављање предлога пројеката и може покрити од 50% до 100% трошкова. У већини позива програм Дигитал Европа обезбеђује 50% средстава, а учесници пројеката су у обавези да други део свог буџета обезбеде као кофинансирање из других извора, као што су, на пример, програми Connecting Europe Facility, EUHealth и Horizon Europe или од заинтересованих националних министарстава.

1. Суперрачунарство

Циљ DIGITAL програма је да унапреди капацитете у области суперрачунарства и обраде података ради решавања комплексних и захтевних проблема. Такође, намера је да се унапреди приступ суперрачунарству у областима од јавног значаја као што су здравство, безбедност, животна средина, али и у малим и средњим предузећима. За рачунарство високих перформанси задужено је Заједничко европско предузеће за рачунарство високих перформанси (Euro High Performance Computing Joint Undertaking), чији задатак обухвата развој, примену и одржавање суперрачунарства у чланицама Уније, као и развој и подршку високо компетитивног и иновативног екосистема у области суперрачунарства.

2. Вештачка интелигенција, подаци и рачунарство у облаку

Имајући у виду значај вештачке интелигенције као мотора развоја дигиталне трансформације бизниса и јавне управе, DIGITAL ће стављати фокус на унапређење капацитета вештачке интелигенције и пружање подршке тестирању и експериментисању са вештачком интелигенцијом у секторима попут здравства и производње. Такође, DIGITAL пружа подршку безбедном приступу и складиштењу великих скупова података, као и креирању секторског европског простора података са перспективом повезивања у јединствени европски простор података. Коначно, један од циљева програма је и да осигура поуздану и енергетски ефикасну инфраструктуру рачунарства у облаку.

3. Напредне дигиталне вештине

Имајући у виду постојећи јаз у нивоу дигиталних вештина, као и потребу за привлачењем дигиталних талената, програм DIGITAL финансира креирање и спровођење специјализованих тренинга и обука за постојећу радну снагу и будуће експерте ради унапређења кључних вештина у областима попут вештачке интелигенције, података, суперрачунарства и сајбер безбедности. У овом контексту, програм предвиђа и пружање подршке сарадњи високообразовних институција и приватног сектора, и промоцију стратегија усмерених на подизање нивоа дигиталних вештина.

4. Увођење и најбоља употреба дигиталних капацитета и интероперабилност

У склопу ове области, намера програма је обезбеђивање широке употребе дигиталних технологија у друштву и економији, као и успостављање мреже Европских центара за дигиталне иновације (European Digital Innovation Hubs, EDIH), која ће пружати подршку дигиталној трансформацији јавних и приватних организација и спровођењу значајних пројеката.

Европски центри за дигиталну трансформацију су предвиђени као јединствена приступна тачка за компаније, мала и средња предузећа, којима треба да се омогући лак и брз приступ експертској подршци, експериментима, тестираним дигиталним технологијама, богатој мрежи релевантних субјеката и потенцијалних клијената, као и иновативним услугама попут тренинга и финансијских савета. Коначно, ове услуге треба да унапреде бизнис, производе, услуге, процесе производње и да корисницима пруже динамичне одговоре на растуће дигиталне изазове. Иницијалну мрежу центара успостављају тела делегирана од стране држава чланица Европске уније, која предлажу кандидате на основу националних процедура и институционалних структура.

Програм Дигитална Европа је подељен на три радна програма. Први обухвата 2021. и 2022. годину, други, који је тренутно активан, обухвата 2023. и 2024, а трећи обухвата период од 2025. до 2027. године. Прва група позива за предлагање пројеката другог радног програма објављена је 5. јула 2023.  Комплетан   текст   другог   радног   програма   може   се  преузети   са   следећег   линка   DIGITAL Europe Work Programme 2023-2024 (.pdf)

 

Рок за подношење предлога пројеката је углавном 26. септембар 2023. године.

Тренутно је објављено следећих 15 позива у којима могу учествовати организације из Србије.

Рок за пријаву: 26. август 2023. године

 1. Deployment of the AI-on-demand platform

Рок за пријаву: 26. септембар 2023. године

 1. Reinforcing skills in semiconductors
 2. EU Energy saving reference framework
 3. Network of safer Internet Centres (SICs)
 4. Digital Product Passport
 5. Boosting Digital Skills of young pupils, in particular girls
 6. European Digital Media observatory (EDMO) – National and multinational hubs

Рок за пријаву: 22. новембар 2023. године

 1. Genome of Europe
 2. Federated European Infrastructure for intensive care units‘ (ICU) data
 3. Cloud IPCEI exploitation office
 4. Coordination of AI sectorial testing and experimentation facilities
 5. Support to Dissemination and exploitation
 6. Supporting the network of National contact points (NCPs)
 7. Developing citiverse
 8. Highly secure collaborative platform for aeronautics and security industry

Други сет позива отвара се у трећем кварталу 2023. У наредној табели дате су теме које ће бити   обухваћене позивима.

 

подели