Два тима научника независно су потврдила постојање молекула метил-изоцијаната, једног од градивних блокова живота, око звезде веома сличне Сунцу

Текст: Борис Клобучар

Два тима научника независно су потврдила постојање молекула метил-изоцијаната, једног од градивних блокова живота, око звезде веома сличне Сунцу у веома раној фази живота. Вест је објавила Jужна европска опсерваторија 8. јуна, а детектовани молекули посматрани су у звезданом систему IRAS 16293-2422 у сазвежђу Змијоноше.

Чини се да веома често осване вест овог типа –  да су градивни блокови живота откривени у неком од система. Оно по чему је ово откриће посебно, јесте то што су научници по први пут детектовали управо метил-изоцијанат око протозвезде какво је било Сунце, што би у у великој мери могло дати детаљнији увид у процесе формирања Сунчевог система. 

За истим молекулом трагала су два тима научника. Један су водили Рафаел Мартин-Доменек из Центра за астробиологију у Мадриду и Виктор М. Ривиља из Опсерваторије у Фиренци. Други тим предводли су Нилс Лигтеринк са Опсерваторије у Лајдену и Одри Каутенс са Лондонског Универзитета. Важно је навести да велику заслугу у оба научна рада има и телескоп  ALMA (Atacama Large Millimiter/submillimiter Array) у Чилеу који је својом високом резолуцијом измерио карактеристичне таласне дужине на којима зраче управо ови молекули, у радио делу спектра.

Таласне дужине су као отисци прста, јединствени за молекуле, а ALMA је, како кажу научници, недвосмислено детектовала мети-изоцијанат. Ово су комплексни органски молекули састављени од угљеника, водоника, азота и кисеоника. Молекул се такође употребљава у производњи гуме и индустријског лепка, а сам по себи изузетно је токсичан за људски организам.

Врло је интересантно да су у систему звезда IRAS 16293-2422  још 2012. године детектовани и једноставни шећери, такође уз помоћ ALMA телескопа. Нилс Лигтеринк и Одри Кaутенс објашњавају да је ова фамилија органских молекула (у коју улазе шећери и метил изоцијанат) укључена у синтезу пептида и аминокиселина који су, у облику протеина, биолошка основа за живот какав познајемо.

Детектовани молекули налазе се у густом облаку прашине различитих молекула преосталих након формирања звезде. Управо од оваквих облака, у ранoм периоду живота једне звезде, настале су све планете у Сунчевом систему, па би проналажење градивних молекула живота могло бити још један део слагалице у потрази за комплетним механизмом настанка живота на нашој планети

подели