Poslednji nalazi dobijeni teleskopom ALMA u Čileu nagoveštavaju da su gradivni elementi života univerzalni

Tekst: Boris Klobučar

Posmatranja teleskopa ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) pokazala su da u protoplanetarnom disku koji okružuje mladu zvezdu MWC480 postoji velika količina organskih molekula acetonitrila. Ovakvi molekuli su ključni za nastanak aminokiselina, sastavnog dela proteina i živih bića. Otkriće je u časopisu Nature objavio tim naučnika sa Univerziteta Harvard, opservatorije Lajden i Kobe Univerziteta u Japanu, 9. aprila.

Ovo otkriće potvrđuje da su gradivni elementi života univerzalni i rasprostranjeni svuda u univerzumu, a ne karakteristični samo za naš planetarni sistem.

Molekuli metil-cijanida (CH3CN) i cijanovodonične kiseline (HCN) detektovani su u hladnim oblacima prašine i gasa u protooblaku zvezde MWC480. Cijanidi sadrže ugljenično-azotne veze, koje su neophodne za formiranje aminokiselina. Aminokiseline su ključni elementi u izgradnji proteina koji su osnova živih bića. Kako je napisano u naučnom radu, koncentracija cijanida je gotovo ista kao i u kometama iz Sunčevog sistema. U protooblaku zvezde MWC480 postoji dovoljno metil cijanida da napuni sve okeane na Zemlji.

MWC480 je tek formirana zvezda, stara jedan milion godina, i dvostruko je masivnija od Sunca. Od nas je udaljena 455 svetlosnih godina, u pravcu sazvežđa bika. Spada u grupu zvezda sa jakom vodoničnom linijom u spektru.

Organski molekuli su detektovani u spoljašnjem delu protodiska, udaljenom između 4.5 i 15 milijardi kilometara od zvezde. Ovaj hladan oblak gasa i prašine sličan je Kajperovom pojasu Sunčevog sistema, odakle dolaze, i gde nastaju, ledene komete i planetezimali.

Komete su prave vremenske kapsule koje zarobljavaju i čuvaju u sebi uslove ranog perioda formiranja zvezda. Pretpostavlja se da su upravo komete iz spoljašnjeg dela Sunčevog sistema mladoj Zemlji donele organske molekule i molekule vode.

Teleskop ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) je najveći projekat svoje vrste u svetu, i nalazi se u pustinji Atakama u Čileu, na 5000 metara nadmorske visine. Ovaj sistem se sastoji od 66 antena, koje mogu detektovati talasne dužine manje od milimetra. Otkriće organskih molekula u protodisku zvezde MWC480 napravljen je koristeći samo deo od ukupne moći koju  opservatorija ima. ALMA će u budućnosti otvoriti potpuno novi prozor ka univerzumu.

Analiza naučnika sa univerziteta Harvard, koji su objavili ovaj naučni rad, govore da je količina molekula metil-cijanida u protodisku, koje je detektovala ALMA, u znatno većoj koncentraciji nego što je bio slučaj u međuzvezdanom oblaku. Ovo znači da hemijske veze u organskim molekulima ne samo da mogu da ”prežive” uslove pri formiranju zvezda, već da se u takvim uslovima  razvijaju. Možda još važnija je činjenica da se novi molekuli formiraju u veoma kratkom roku.

Organski molekuli iz ovog oblaka, zarobljeni u kometama, mogli bi se transportovati u sredine pogodnije za nastanak života. Znali smo da naša planeta nije jedinstvena po prisustvu vode, atmosfere i uslova za život. Sada znamo da Sunčev sistem takođe nije jedinstven po postojanju organskih molekula. Još jednom smo naučili da nismo toliko specijalni, što su sjajne vesti, smatraju naučnici koji su radili na ovom projektu.

 

podeli