”Квака 22” је термин који се користи свуда где се поjављуjу контрадикторна бирократска правила, али многи и даље не знају право порекло овог парадокса

Текст: Jована Николић 

Свакодневни живот jе пун парадокса. Свако од нас се на почетку тражења посла нашао у парадоксалноj ситуациjи из коjе као да нема излаза.

Да бисте добили посао, потребно jе да имате радно искуство, а радно искуство не можете имати док не почнете да радите.

Када пожелите да направите први корак у своjоj кариjери, врата вам се затворе уз обjашњење: Потребни су нам људи са радним искуством. Онда се сигурно питате како су људи са радним искуством направили први корак када нису имали радног искуства. Изнервирани говорите себи: Ту нема логике.

А у ствари, има.

На оваj не баш приjатан начин у ваш свакодневан живот jе ушао логички парадокс „Квака 22“ (Catch 22).

„Квака 22“ jе ситуациjа у коjоj поjединац мора да испуни одређени предуслов како би постигао одређени циљ, а да би испунио таj предуслов мора да постигне жељени циљ. Парадокс jе назван „Квака 22“ по истоименом роману Џозефа Хелера из 1961. године. Роман описуjе бесмислене бирократске препреке у Другом светском рату.

У роману ратни пилот тражи да га психиjатар прегледа, надаjући се да ће психиjатар открити да пилот ниjе довољно разуман да би могао да оде у опасну мисиjу. Међутим, његова жеља да избегне такву мисиjу jе потпуно рационална.

Ако jе довољно разуман, пилот неће отићи у опасну мисиjу, а са друге стране управо због тога што jе разуман, послаће га у ту мисиjу. Уколико би отишао у опасну мисиjу, то би могло да значи да нешто са његовим разумом ниjе у реду, али у ту мисиjу га неће послати уколико се покаже да ниjе довољно рационалан.

У роману се jављаjу и друге примене овог парадокса, коjе имаjу за циљ да покажу бесмисленост воjног система и безизлазне ситуациjе у коjима се налазе воjници када покушаваjу да прате правила. По роману „Квака 22“, снимљен jе и истоимени филм 1970. године. 

У енглеском говорном подручjу, „Catch 22“ се често помиње у свакодневном разговору. Понекад људи и не знаjу порекло овог термина, али га користе у редовима испред шалтера, у школама и свуда где се поjављуjу контрадикторна бирократска правила.

подели