Западноевропској традицији оставио је књигу која ће по популарности и утицају вековима пратити Библију

О Еуклидовом животу се не зна готово ништа упркос чињеници да је његово дело више од 2000 година представљало основу сваког математичког знања. Многи га назовају  „оцем геометрије” иако је мерење и одређивање односа било увелико познато када је Еуклид писао своје  „Елементе” (Στοιχεῖα).

Било је то око 300. године пре нове ере у Александрији, у чувеном музеју (кући муза). Како се претпоставља, овде је дошао право из Платонове Академије где је учио о геометрији. У „Елементима“ је сакупио сва дотадашња знања из геометрије, али и других математичких области, а западноевропској традицији оставио је књигу која ће по популарности и утицају вековима пратити Библију.

Његово схватање геометрије се разликовало од египатских мерења земљишта по апстрактности, систематичности и логичком закључивању. Управо зато су „Елементи“ вековима представљали модел за излагање научног знања и узор сваком логичком расуђивању. У историји није познато постојање распрострањенијег уџбеника од „Елемената“, који и данас имају велики утицај на различите научне области и представљају пример примене логике и вештог повезивања старих и нових информација.

Њихову величину није помутило ни то што је у 19. веку откривено да овај спис није савршен, као што се до тада мислило, као ни то што су његови недостаци довели до настанка нееуклидских геометрија. Строги докази и дедуктивно закључивање неке су од основних одлика Еуклидовог дела.

Основна претпоставка од које полази јесте да постоје аксиоми и постулати, који се не доводе у сумњу, и ставови и теореме које треба доказати. Док су аксиоми знатно општији и важе ван геометрије, постулати се везују искључиво за ову област, али тако да не важе за појединачне праве, тачке или геометријске облике, већ су апстрактни. Пети и последњи међу њима математичарима је задао највише проблема, али довео и до занимљивих нееуклидских размишљања.

„Елементи“ нису само ненадмашан узор у дедуктивном математичком закључивању, већ су у многим областима сматрани „светом“ књигом. У роману „Браћа Карамазови“, Иван Карамазов каже да ако бог заиста постоји и ако је створио свет, онда је то учинио по Еуклидовим правилима, а према једној анегдоти некадашњи амерички председник Абрахам Линколн није се одвајао од „Елемената“. Стално их је изнова читао и говорио себи: „Никада нећеш бити добар правник уколико не схватиш шта докази значе.“

Еуклид је написао још неколико списа, а међу сачуванима су „Оптика“, „Дата“, „Феномени“ и „Катоптрика“.

——————————————————————————————————————————-

ЛИЦА МАТЕМАТИКЕ

Научнопопуларна манифестација Мај месец математике (М3) ове године представља стварна, жива лица математике широм Србије – десет најкреативнијих наставника математике, али и лица десет великана који су кроз историју градили ову дисциплину.

По биографским мотивима математичара који су део акције ”Лица математике” Центар за промоцију науке је организовао акцију решавања задатака Мој данашњи задатак

подели