Добитница награде Danubius Young Scientist Award за Србију за ову годину, др Ана Салевић, говорила је за наш портал о овом престижном признању, о својим актуелним истраживањима, али и о будућим плановима. Истраживачица сарадница Института за прехрамбену технологију и биохемију Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, награђена је за истраживачки рад којим се бавила у склопу своје докторске дисертације, а ово признање доделили су јој Федерално министарство за образовање, науку и истраживање Аустрије и Институт за Дунавски регион и Централну Европу. Критеријуми за доделу награде били су научна изврсност и иновативан приступ у академском раду, релевантност теме научног рада за питања и проблеме од значаја за Дунавски регион, релевантност научног рада кандидата изван националних граница, као и потенцијал кандидата.

Др Ана Салевић
Др Ана Салевић

„Велика ми је част што сам добитница Danubius Young Scientist Award 2021 за Србију. Веома сам срећна и поносна што су мој досадашњи рад и залагање препознати од стране еминентних институција из земље и иностранства. Ово признање ми даје крила и велики подстрек за даљи рад и будућа истраживања“, каже др Салевић за Елементаријум.

Млада научница одбранила је докторску дисертацију под називом „Синтеза и карактеризација активних влакана и филмова на бази поли(ε-капролактона) и зеина“ на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду.

„Развој ове врсте материјала захтева мултидисциплинаран приступ и комбиновање знања из више области. Реализација истраживања у оквиру докторске дисертације захтевала је велику посвећеност и труд, као и непрекидно стицање нових знања и вештина. При формулисању и синтези активних амбалажних материјала за прехрамбене производе пажња је била усмерена на неколико сегмената, почев од избора полимера и активног конституента, преко избора технике синтезе и структуирања материјала, до оптимизације процеса у циљу добијања материјала уједначених карактеристика и постизања њихове функционалности уз еколошку прихватљивост. На овом путу успостављена је сарадња са професорима и истраживачима из научно-истраживачких организација из земље, али и иностранства, који су ми пружили несебичну помоћ и велику подршку.“

 

Нарочито значајан потенцијал примене ових материјала је у замени конвенционално коришћене пластичне амбалаже за једнократну употребу са дугим животним веком.

Циљ њене докторске дисертације био је развој активних, биоразградивих материјала које поред антиоксидативне и антибактеријске функционалности карактерише и еколошка прихватљивост, а др Салевић истиче да ова врста материјала има вишеструке предности:

„Пре свега су од велике важности посматрано са еколошког аспекта. Наиме, ове материјале карактерише подложност разградњи од стране природно присутних микроорганизама у земљишту. Поред тога, један сегмент докторске дисертације био је усмерен на развој јестивих материјала коришћењем полимера добијених из обновљивих извора, и то из споредних производа прехрамбене индустрије. Са друге стране, коришћењем биљног екстракта као активног конституента материјала постигнута је њихова способност антиоксидативног и антибактеријског деловања. У овом погледу концепт активне амбалаже подразумева еволуцију њене пасивне улоге ка иновативној у очувању квалитета и безбедности производа са циљем смањења отпада од хране изазваног кварењем.“

Контактна транспарентност

Апликативни значај огледа се у могућности њихове примене као амбалажних материјала за прехрамбене производе са циљем да допринесу смањењу губитака хране узроковане кварењем, као и депоновања амбалажног отпада, односно смањењу притиска на животну средину пружајући допринос одрживом развоју.

„Приликом формулисања и развоја ових материјала примарни фокус посматрано са њиховог апликативног значаја био је усмерен на сектор хране, односно на могућност њихове примене као амбалажних материјала за прехрамбене производе. Нарочито значајан потенцијал њихове примене је у замени конвенционално коришћене пластичне амбалаже за једнократну употребу са дугим животним веком.“

Узорци

Награда Danubius Young Scientist Award додељена је осми пут са циљем да се истакне научни рад и таленат младих истраживача, повећа видљивост научне заједнице региона, као и да се подстакну млади научници/научнице да истраже питања и теме који су специфично везани за Дунавски регион.

„Планови у даљој каријери су везани за наставак научно-истраживачког рада, као и на популаризацији науке међу млађим генерацијама. Истраживања у области активних, биоразградивих амбалажних материјала представљају веома актуелну и динамичну област. Сведоци смо великог притиска на животну средину којем у великој мери доприноси масовно коришћење и депоновање пластичне амбалаже, а поред тога глобални губици хране, који укључују и отпад узрокован кварењем, веома су велики. У том погледу, моја тренутна, али и будућа истраживања, усмерена су на даљи развој еколошки прихватљивих амбалажних материјала уз ефикасно коришћење природних извора и промовисање концепта одрживог развоја. Будућа истраживања биће усмерена и на даљу оптимизацију синтезе материјала како би се повећала њихова комерцијална прихватљивост“, закључује наша саговорница.

 

Укупно је додељено 14 награда Danubius Young Scientist Award за по једног младог научника/научницу из сваке земље чланице Европске стратегије за Дунавски регион за изузетна достигнућа у њиховом научно-истраживачком раду. Осим Ане Салевић из Србије, награђени су Мирна Раич из Босне и Херцеговине, Свилена Михајлова из Бугарске, Михај-Разван Корман из Нјемачке, Тихомир Ковач из Хрватске, Клаудија Гусенбауер из Аустрије, Андреа-Марија Кампу из Румуније, Мартин Ћаласан из Црне Горе, Ерика Мајзликова из Словачке, Нејц Безак из Словеније, Петра Шедова из Чешке, Микола Карабињук из Украјине и Вероника Шеги-Гајер из Мађарске.

подели