U Centru

SySTEM2020: učenje van učionica

Centar za promociju nauke je jedan od partnera na projektu SySTEM2020, koji se bavi neformalnim obrazovanjem

Svetski ekonomski forum je u izveštaju predvideo da će se 65% dece koja sada pohađaju školu u budućnosti baviti zanimanjima koja trenutno ne postoje. U prethodnih 10 godina se lista 10 najtraženijih veština značajno izmenila, a u samom vrhu se nalaze veštine kao što su rešavanje kompleksnih problema, kritičko razmišljanje i kreativnost, ključne u nauci, a pre svega u STEM disciplinama (engl. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Projekat SySTEM2020 je fokusiran na učenje van školskih učionica, pre svega u domenu STEM disciplina, a glavni cilj jeste da se identifikuje i opiše uticaj vannastavnog (neformalnog) učenja kod mladih, ali i kvantifikuje njihov uticaj na ekologije učenja na različitim nivoima: pojedinac, grupa, generacija, obrazovni sistem. Ispitivanjem i mapiranjem različitih modela i praksi neformalnog učenja, dobiće se ne samo procena uticaja neformalnog obrazovanja na celoživotno učenje, već i preporuke organizacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou za njihovo izvođenje.

Polazna osnova za definisanje glavnih izazova u neformalnom učenju je uključivanje pre svega učenika iz različitih oblasti kao ko-kreatora ideja i koncepata neformalnog obrazovanja. Istraživanje će obuhvatiti đake uzrasta od 9 do 20 godina iz 19 zemalja, uz ravnomernu zastupljenost različitog geografskog i socioekonomskog statusa. Biće uključene i manjine i zajednice migranata čime se dobija aktivna mapa koja pokriva različite postojeće prakse u Evropi.

Projekat finansira program Horizont 2020 Evropske komisije, u okviru programa Nauka sa društvom i za društvo (eng. Science with and for society).  Centar za promociju nauke na nivou Jugoistočne Evrope učestvuje u mapiranju različitih modela vannastavnih aktivnosti i njihovom međusobnom umrežavanju. Pored toga, Centar će organizovati naučne kampove u ekonomski slabije razvijenim delovima Srbije koji inače nemaju prilike da budu uključeni u obrazovne modele poput ovog.

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs