U Centru

SySTEM 2020: nauka van učionica

Na mapi evropskih organizacija koje se bave neformalnim obrazovanjem dosad je izlistano 40 organizacija iz Srbije, a poziv za sve zainteresovane pojedince i ustanove je i dalje otvoren

Mapa SySTEM 2020, na kojoj tim Centra za promociju nauke radi zajedno sa još 20 evropskih partnera u okviru projekta SySTEM2020 od marta ove godine, predstavlja interaktivnu vizualizaciju podataka kroz koju je moguće naći više podataka o organizacijama i aktivnostima širom Evrope koje se se bave neformalnim obrazovanjem u oblasti prirodnih nauka, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM).

Projekat SySTEM2020 je fokusiran na učenje van školskih učionica, pre svega u domenu STEM disciplina (engl. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics), a glavni cilj jeste da se identifikuje i opiše uticaj vannastavnog, neformalnog učenja kod mladih, ali i kvantifikuje njihov uticaj na ekologije učenja na različitim nivoima: pojedinac, grupa, generacija, obrazovni sistem. Ispitivanjem i mapiranjem različitih modela i praksi neformalnog učenja, dobiće se ne samo procena uticaja neformalnog obrazovanja na celoživotno učenje, već i preporuke organizacijama na nacionalnom i međunarodnom nivou za njihovo izvođenje.

Kako bi ovi podaci bili korisni i dostupni svim zainteresovanima, razvijena je ideja o mapi SySTEM2020.

Svaka organizacija je na mapi predstavljena tačkom. Veličina tačaka određena je brojem aktivnosti koje je organizacija prijavila, a njihov raspored određen je odabranim parametrom pretraživanja, na primer, geografska lokacija ili tip organizacije. Uz ovo, istraživači uz pomoć mape mogu da odgovaraju na pitanja u vezi sa STEM aktivnostima širom Evrope.

Mapa je veoma korisna i za same STEM organizacije, jer im može pokazati na koji način slične organizacije rade, ili im omogućiti da se povežu sa potencijalnim partnerskim organizacijama. Na primer, filtriranjem po zemlji i po starosnoj grupi, moguće je pronaći organizacije koje ciljaju istu demografsku kategoriju. Detaljnim uvidom u slične organizacije širom Evrope, moguće je stupiti u kontakt sa njima ili poboljšati svoj rad.

Do sada se na ovu mapu postavilo 40 organizacija iz Srbije i regiona. Te organizacije su predstavile na mapi oko 50 svojih aktivnosti iz oblasti STEM učenja.

I dalje aktivno prikupljamo podatke sa ciljem da do kraja avgusta ove godine na mapi bude ukupno oko 2000 evropskih STEM organizacija. Nakon toga, istraživački tim projekta SySTEM2020 će se vredno baviti analizom podataka i izradom različitih alata i izveštaja o najboljim praksama.

Projekat finansira program Horizont 2020 Evropske komisije, u okviru programa Nauka sa društvom i za društvo (eng. Science with and for society).  Centar za promociju nauke na nivou Jugoistočne Evrope učestvuje u mapiranju različitih modela vannastavnih aktivnosti i njihovom međusobnom umrežavanju. Pored toga, Centar će organizovati naučne kampove u ekonomski slabije razvijenim delovima Srbije koji inače nemaju prilike da budu uključeni u obrazovne modele poput ovog.

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs