У Центру

SySTEM 2020: наука ван учионица

На мапи европских организација које се баве неформалним образовањем досад је излистано 40 организација из Србије, а позив за све заинтересоване појединце и установе је и даље отворен

Мапа SySTEM 2020, на којој тим Центра за промоцију науке ради заједно са још 20 европских партнера у оквиру пројекта SySTEM2020 од марта ове године, представља интерактивну визуализацију података кроз коју је могуће наћи више података о организацијама и активностима широм Европе које се се баве неформалним образовањем у области природних наука, технологије, инжењерства и математике (СТЕМ).

Пројекат SySTEM2020 je фокусиран на учење ван школских учионица, пре свега у домену СТЕМ дисциплина (енгл. STEM – Science, Тechnology, Еngineering and Мathematics), а главни циљ јесте да се идентификује и опише утицај ваннаставног, неформалног учења код младих, али и квантификује њихов утицај на екологије учења на различитим нивоима: појединац, група, генерација, образовни систем. Испитивањем и мапирањем различитих модела и пракси неформалног учења, добиће се не само процена утицаја неформалног образовања на целоживотно учење, већ и препоруке организацијама на националном и међународном нивоу за њихово извођење.

Како би ови подаци били корисни и доступни свим заинтересованима, развијена је идеја о мапи SySTEM2020.

Свака организација је на мапи представљена тачком. Величина тачака одређена је бројем активности које је организација пријавила, а њихов распоред одређен је одабраним параметром претраживања, на пример, географска локација или тип организације. Уз ово, истраживачи уз помоћ мапе могу да одговарају на питања у вези са СТЕМ активностима широм Европе.

Мапа је веома корисна и за саме СТЕМ организације, јер им може показати на који начин сличне организације раде, или им омогућити да се повежу са потенцијалним партнерским организацијама. На пример, филтрирањем по земљи и по старосној групи, могуће је пронаћи организације које циљају исту демографску категорију. Детаљним увидом у сличне организације широм Европе, могуће је ступити у контакт са њима или побољшати свој рад.

До сада се на ову мапу поставило 40 организација из Србије и региона. Те организације су представиле на мапи око 50 својих активности из области СТЕМ учења.

И даље активно прикупљамо податке са циљем да до краја августа ове године на мапи буде укупно око 2000 европских СТЕМ организација. Након тога, истраживачки тим пројекта SySTEM2020 ће се вредно бавити анализом података и израдом различитих алата и извештаја о најбољим праксама.

Пројекат финансира програм Хоризонт 2020 Европске комисиjе, у оквиру програма Наука са друштвом и за друштво (енг. Science with and for society).  Центар за промоцију науке на нивоу Југоисточне Европе учествује у мапирању различитих модела ваннаставних активности и њиховом међусобном умрежавању. Поред тога, Центар ће организовати научне кампове у економски слабије развијеним деловима Србије који иначе немају прилике да буду укључени у образовне моделе попут овог.

 

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs