U četvrtak, 23. jula, u 19 časova, u Radio-kafeu u Novom Sadu, Centar za promociju nauke organizuje predstavljanje prvog ilustrovanog časopisa za promociju nauke „Elementi“

Centar za promociju nauke će predstaviti časopis „Elementi“, 23. jula, u 19 časova, u Radio-kafeu u Novom Sadu. Na promociji će govoriti urednik „Elementa“ Slobodan Bubnjević i autori Ivan Umeljić, koordinator Grupe za izdavaštvo CPN-a, i Ivana Horvat, naučna novinarka.

Nakon četiri godine iskustva u organizaciji naučnopopularnih manifestacija, saradnje sa medijima i izveštavanja o nauci, Centar za promociju nauke predstavlja prvi domaći ilustrovani časopis za promociju nauke. Počev od 25. juna 2015. „Elementi“ izlaze dvomesečno na 108 strana, u izdanju Centra za promociju nauke, sa idejom da postanu nova platforma za celoživotno učenje.

Temat prvog broja je „Da li geni imaju nacionalnost?“, a neka od pitanja koja su obrađena u tekstovima su: „Da li žirafe umeju da plivaju?“, „Kako je brontosaurus oživeo?“, „Kada će robot postati čovek?“, „Šta svemir krije u mraku?“.

Časopis „Elementi“ okuplja naučnopopularne autore i naučne novinare iz više domaćih i regionalnih medijskih kuća. Mada obrađuje aktuelna zbivanja i naučna saznanja, sadržaj je pisan lepim jezikom, jasno i uzbudljivo. Originalne ilustracije domaćih crtača čine ga ne samo lepim, već i jedinstvenim na domaćem tržištu.

Istražite više o pretplati na „Elemente

Istražite više o „Elementima

podeli