U Centru

Predavanje o evoluciji ljudske vrste u Naučnom klubu Beograd

U okviru ciklusa „Godina neuronauka“, dr Biljana Stojković održaće predavanje koje se bavi evolucijom mentalnih sposobnosti ljudske vrste

Prvo predavanje u okviru ciklusa „Godina neuronauka“, koje organizuju CPN, Društvo za neuronauke Srbije i Studentska sekcija društva za neuronauke Srbije, održaće dr Biljana Stojković sa Biološkog fakulteta univerziteta u Beogradu, u Naučnom klubu Beograd, u četvrtak, 21. marta, u 18 časova. Kroz ovo predavanje, dr Biljana Stojković će se osvrnuti na najvažnije odrednice evolucije ljudske vrste.

Promene u dimenzijama i morfologiji mozga, kao i posledično povećanje kognitivnog kapaciteta, spadaju u najvažnije odrednice evolucije ljudske vrste. Komparativnim analizama genoma čoveka i drugih primata otkrivene su brojne sekvence čije su mutacije doprinele nastanku specifičnosti građe i funkcije ovog organa anatomski savremenog čoveka.

Kako je do sada utvrđeno, značajna divergencija između nas i našeg najbližeg srodnika (šimpanze) u građi i funkciji mozga zasniva se, prevashodno, na razlikama u vremenskoj i prostornoj dinamici razvića mozga, što je posledica promene vremena i intenziteta ekspresije gena tokom razvitka ljudskog roda. Istraživanje evolucije naših mentalnih sposobnosti otvorilo je mnoga intrigantna pitanja o dinamici evolucije samih genoma.

Dr Biljana Stojković je redovni profesor na Katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesor je i na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde predaje genetiku, sa posebnim osvrtom na genetiku ponašanja. Rukovodi laboratorijom za eksperimentalnu evoluciju u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“. Pored naučnih radova, autorka je nekoliko knjiga i poglavlja u knjigama iz oblasti evolucione biologije, kao i u multidisciplinarnom polju problematike povezanosti između različitih grana nauke, a posebno se bavila pitanjima zloupotrebe biologije u društvenoj teoriji i praksi. Bila je stručni recenzent prevoda većeg broja naučno-popularnih knjiga. U cilju afirmacije i popularizacije nauke, učestvuje u tribinama, javnim predavanjima i festivalima nauke, kao i u naučnim emisijama.

 

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs