28. decembar 2011. CPN objavio javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke

Samo nekoliko dana pred novogodišnje praznike, Centar za promociju nauke raspisao je javni poziv za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u 2012. godini. Ovaj poziv koji CPN organizuje u skladu je sa nadležnostima koje ima i koje proističu iz Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, a poklopio se sa odevanjem internet portala Centra u novo ruho i, u suštini, bitno drugačiji sistem organizacije strukture sajta.

Dosadašnji sajt sa naučnopopularnim tekstovima se tako preselio na portal Elementarium. U međuvremenu, pokrenuta je nova osnovna stranica, a na jednom od domena, razvijen je i sajt Konkursi i javni pozivi, gde se može popuniti elektronska prijava za finansijsku pordšku.

Naime, od ove godine, prijava za konkurs se podnosi isključivo popunjavanjem elektronskog obrasca koja je dostupna od srede 28. 12. 2011, kada se konkurs objavljuje u medijima.

Ovim Centar želi da olakša i ubrza proces prijavljivanja, a budući da predstavlja novinu, potrudio se da ga učini što jednostavnijim za korišćenje. Naime, kandodati pre prijave mogu da pročitaju detaljno uputstvo za popunjavanje obrasca, ali i da vide i video-uputstvo, u kom su dodatno objašnjeni koraci u popunjavanju.

Obrazac se sastoji iz osam odeljaka, koji se u svakom trenutku mogu sačuvati, to jest zapamtiti, tako da prijava može da se popunjava u više navrata, tokom celog perioda trajanja konkursa. Kandidati se mole da svoje prijave popune ćiriličnim pismom.

Rok za podnošenje prijava je 28. januar 2012, u 17 časova. Odluka Upravnog odbora Centra o projektima koji će dobiti finansijsku podršku biće objavljena na internet stranicama Centra.

Prijava za finansijsku podršku projektima promocije i popualrizacije nauke dostupna je na posebnom domenu Konkursi i javni pozivi.

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA 2011.

Krajem 2010. godine, tadašnje ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja uputilo je javni poziv za sufinansiranje aktivnosti iz programa promocije i popularizacije nauke za 2011. godinu. Ubrzo potom, početkom 2011. godine, Centar za promociju nauke je počeo sa radom i preuzeo svoje, Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti definisane, nadležnosti u oblasti promocije i popularizacije nauke. Među tim zadacima iz Zakona je i (su)finansiranje projekata promocije nauke, te je Centar preuzeo dokumentaciju prispelu na konkurs i nastavio da ga sprovodi. Prema odluci Upravnog odbora Centra, u 2011. godini finansirana su 33 projekta promocije nauke, a mnogima od njih Centar je pružio i drugu logističku podršku u sprovođenju aktivnosti popularisanja nauke. Svi učesnici u ovom programu obavezni su, shodno potpisanim ugovorima, da do 31. decembra 2011. godine dostave izveštaj o radu, sa propisanim finansijskim izveštajem.

podeli
povezano
Odakle dolaze gravitacioni talasi?
Lične zvezdane mape