Dokumenti

Poziv na javni dijalog o Nacrtu programa promocije nauke

CPN vas poziva da svoje komentare i razmišljanja o ovom dokumentu pošaljete do srede 14. decembra

Centar za promociju nauke vas poziva da se uključite u javni dijalog o Nacrtu programa promocije nauke, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća. Ovaj dokument se donosi za period od 2017. do kraja 2019. godine. 

Program za promociju nauke, inače, usvaja Vlada Republike Srbije na predlog koji, u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti, priprema Centar za promociju nauke.

Kako se navodi i u samom dokumentu, on se donosi “u cilju razvoja kapaciteta istraživača za širenje naučne kulture, podsticaja komunikacije između naučnoistraživačkih organizacija sa državnom upravom, razvoja različitih programa promocije nauke i jačanja resursa za promociju nauke”.

Tokom protekle jeseni, Centar za promociju nauke je pripremio Nacrt ovog Programa za naredne tri godine. U pripremi Nacrta učestvovao je niz eksperata iz različitih oblasti od predstavnika naučne zajednice, preko organizacija civilnog društva i drugih aktera zainteresovanih sa promociju nauke.

Tok ovog procesa prikazan je u ilustrovanom Vodiču za donošenje Programa promocije, autora Nemanje Đorđevića, koji je objavljen u poslednjem broju časopisa Elementi. 

Nacrt programa je dostupan na posebnoj stranici, a Centar vas poziva da se i vi, kao korisnici različitih programa promocije nauke, sada uključite u proces usvajanja dokumenta. Pogledajte dokument i  pošaljite nam do srede, 14. decembra, vaše komentare, sugestije i predloge.

Istražite tekst Nacrta programa

Pogledajte ilustrovani vodič za donošenje Programa

Uključite se u javni dijalog

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs