Група за издаваштво Центра за промоцију науке расписује конкурс за визуелно решење свог новог издања ”Увод у публиковање научних радова”

Група за издаваштво Центра за промоцију науке расписује конкурс за визуелно решење предње и задње корице, клапне и рикне књиге ”Увод у публиковање научних радова”.

Рок за слање радова је уторак 7. јун до 16 часова.

Један аутор може послати више решења. О избору победничког решења одлучује жири састављен од еминентних научника, графичких дизајнера и представника Групе за издаваштво Центра за промоцију науке. Победничко решење биће награђено са 15.000 динара. 

КРАТАК СИЖЕ КЊИГЕ

Бити научник значи објављивати. Било да сте на факултету или на институту, било да сте етаблирани научни радник или тек докторанд, напредовање у каријери захтева сталну продукцију чланака, монографија, рецензија, критичких осврта, писама, уводника и других форми научне комуникације.

Није битно само шта се објављује, већ и где. Стециште научног публиковања је часопис. Научни часописи се рангирају глобално, најпре по цитираности објављених радова. Што је часопис цитиранији, то је већа погодност по истраживача који у њему објављује: подразумева лакше напредовање, вишу плату, престиж и бољу прођу на научноистраживачким конкурсима. 

Између завршеног и објављеног научног рада постоји читав универзум сачињен од часописа и њихових уредништава, издавача, цитатних листа и њихових алгоритама. Чак и када је научни рад врхунског квалитета, непознавање издавачких правила може довести до погрешне одлуке. Ова књига је водич кроз овај често конфузни свет, пун практичних савета, објашњења терминологије и издавачких поступака.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Од учесника конкурса очекује се да, у складу са понуђеним сижеом и спецификацијама, понуде оригинално и упечатљиво визуелно решење.

Шаблон у који је потребно уклопити дизајн можете пронаћи на линку.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Димензије корице: 153 x 234 mm + рикна 12 mm + клапне по 100 mm

Врста штампе: offset, full color

Радове слати у PDF формату, CMYK, 300 dpi, 3 mm препуст.

Пријавом на конкурс аутор гарантује да је оригинални творац идеје. Сваки спор настао по питању ауторства искључиво је одговорност аутора. Победничко решење постаје власништво Центра за промоцију науке. Резултати конкурса биће објављени до петка 10. јуна на интернет страници Центра за промоцију науке: www.cpn.rs.

Рок за слање радова је уторак 7. јун до 16 часова. Радове за конкурс за насловну страну књиге слати на и-мејл адресу: iumeljic@cpn.rs

подели