У Центру

Научна комуникација у доба дигитализације

Који су то нови изазови са којима се сусрећу научни комуникатори у Србији и широм Европе у ери дигитализације? На које препреке наилазе и како их превазилазе? Ово су само нека од питања којима се бави европски пројекат RETHINK на ком је Центар за промоцију науке партнер

 

Циљ овог европског пројекта, у који је, поред Србије, укључено још девет европских партнера, састоји се у истраживању глобалног екосистема научне комуникације, улоге научних комуникатора у отвореној и продуктивној интеракцији између науке и друштва и променa које се одвијају на релацији наука–медији–јавност.

На питања сложености науке и односа науке и друштва није лако одговорити нарочито с обзиром на убрзани пораст броја информација на интернету. Анализа динамике појединачних и заједничких пракси у различитим приступима ка повезивању науке и друштва, концентрисана је, између осталог, на сложеност, несигурност, тачност и поверење у научну комуникацију у ери дигитализације.

Научна комуникација је тренутно у кључној фази развоја, а RETHINK представља нов угао гледања на њену улогу у покушају да препозна препреке ка отвореним и рефлексивним везама између друштва и науке и охрабри промене засноване на новим доказима у пракси.

У покушају да одговоре на ове изазове, партнерске институције, окупљене око пројекта, пружају поглед од 360° на постојећу научну комуникацију, мапирају њене трендове широм Европе укључујући друштвене мреже и дигиталну сферу, досад недовољно истражену, и позивају све актере да допринесу (узајамном) отварању науке ка друштву и друштва ка науци.

Као резултат биће понуђени нови приступи у научној комуникацији који ће укључити и блогере и представнике друштвених медија. На интернету ће бити доступни бројни садржаји са циљем да се тренутне праксе у научној комуникацији промене и да се привуче шира публика. Биће развијене нове стратегије за унапређење индивидуалног и колективног мишљења кроз рефлексивни приступ и јачање комуникације, и осигуране смернице за стварање позитивног окружења, које ће охрабривати отворено истраживање и иновације.

Циљ RETHINK пројекта је да донесе значајну, дугорочну промену у научној комуникацији, повећа њене могућности и пружи слободан приступ свим садржајима и подацима који буду прикупљени током истраживања како би се подстакла шира дискусија и боље разумевање научне комуникације.

Уколико желите, овде се можете регистровати на RETHINK-JCOM community page и комуницирати са колегама из других земаља.

Више о ЕУ пројекту RETHIK можете да видите на овој страници.

 

 

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs