U Centru

Naučna komunikacija u doba digitalizacije

Koji su to novi izazovi sa kojima se susreću naučni komunikatori u Srbiji i širom Evrope u eri digitalizacije? Na koje prepreke nailaze i kako ih prevazilaze? Ovo su samo neka od pitanja kojima se bavi evropski projekat RETHINK na kom je Centar za promociju nauke partner

 

Cilj ovog evropskog projekta, u koji je, pored Srbije, uključeno još devet evropskih partnera, sastoji se u istraživanju globalnog ekosistema naučne komunikacije, uloge naučnih komunikatora u otvorenoj i produktivnoj interakciji između nauke i društva i promena koje se odvijaju na relaciji nauka–mediji–javnost.

Na pitanja složenosti nauke i odnosa nauke i društva nije lako odgovoriti naročito s obzirom na ubrzani porast broja informacija na internetu. Analiza dinamike pojedinačnih i zajedničkih praksi u različitim pristupima ka povezivanju nauke i društva, koncentrisana je, između ostalog, na složenost, nesigurnost, tačnost i poverenje u naučnu komunikaciju u eri digitalizacije.

Naučna komunikacija je trenutno u ključnoj fazi razvoja, a RETHINK predstavlja nov ugao gledanja na njenu ulogu u pokušaju da prepozna prepreke ka otvorenim i refleksivnim vezama između društva i nauke i ohrabri promene zasnovane na novim dokazima u praksi.

U pokušaju da odgovore na ove izazove, partnerske institucije, okupljene oko projekta, pružaju pogled od 360° na postojeću naučnu komunikaciju, mapiraju njene trendove širom Evrope uključujući društvene mreže i digitalnu sferu, dosad nedovoljno istraženu, i pozivaju sve aktere da doprinesu (uzajamnom) otvaranju nauke ka društvu i društva ka nauci.

Kao rezultat biće ponuđeni novi pristupi u naučnoj komunikaciji koji će uključiti i blogere i predstavnike društvenih medija. Na internetu će biti dostupni brojni sadržaji sa ciljem da se trenutne prakse u naučnoj komunikaciji promene i da se privuče šira publika. Biće razvijene nove strategije za unapređenje individualnog i kolektivnog mišljenja kroz refleksivni pristup i jačanje komunikacije, i osigurane smernice za stvaranje pozitivnog okruženja, koje će ohrabrivati otvoreno istraživanje i inovacije.

Cilj RETHINK projekta je da donese značajnu, dugoročnu promenu u naučnoj komunikaciji, poveća njene mogućnosti i pruži slobodan pristup svim sadržajima i podacima koji budu prikupljeni tokom istraživanja kako bi se podstakla šira diskusija i bolje razumevanje naučne komunikacije.

Ukoliko želite, ovde se možete registrovati na RETHINK-JCOM community page i komunicirati sa kolegama iz drugih zemalja.

Više o EU projektu RETHIK možete da vidite na ovoj stranici.

 

 

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs