Autori i knjige

Ko je Franci Demšar?

Autor novog izdanja Centra za promociju nauke “Transparentnost“, Franci Demšar gostuje na CPN štandu, na beogradskom Sajmu knjiga, u subotu, 1. novembra

 

Franci Demšar rođen je 4. februara 1960. godine na usamljenoj farmi u mestu Ledinica pri Žireh, gde je i proveo mladost do polaska u gimnaziju. Gimnaziju je pohađao u Ljubljani, u bežigradskom intenzivnom matematičko-fizičkom razredu. Diplomirao je fiziku 1982. godine na Univerzitetu u Ljubljani, 1986. godine magistrirao je biofiziku na Sveučilištu u Zagrebu, a 1987. u 27. godini, doktorirao je fiziku na Univerzitetu u Ljubljani.

Bio je naučni saradnik u Institutu „Jožef Stefan“, objavio je 60 članaka u naučnim časopisima koji su do sada citirani više od hiljadu puta i napisao dve monografije. Tokom dve godine radio je kao naučni saradnik na prestižnim univerzitetima – od 1986. do 1987. godine na Urbana Champaign univerzitetu u Ilinoisu u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 1994. do 1995. godine na Univerzitetu u Kaliforniji, u San Francisku, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Svoje bogato iskustvo u upravljanju naukom i finansijama, kako u Republici Sloveniji, tako i u Evropi, Franci Demšar podeliće sa beogradskom publikom na Sajmu knjiga u subotu, 1. novembra, u 17 časova, na štandu Centra za promociju nauke, u hali 2c

Nakon 15 godina naučnoistraživačkog rada, 1987. godine postao je državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnologiju. Najznačajniji zaključeni projekti bili su sistematsko uređivanje projektnog i programskog finansiranja nauke, izvođenje COBISS sistema podataka i projekt finansiranja ARNES-a, koji je omogućio upotrebu novih informacionih tehnologija. Ti su projekti bili ključni elementi za promenu načinu finansiranja nauke u Sloveniji.

Ministar za odbranu Republike Slovenije postao je 1999. godine. Najznačajniji zaključeni projekti bili su informatizacija Ministarstva, priprema i usvajanje preko osamdeset pravilnika koji su još od ključnog značaja za zakonit odbrambeni sistem, okončanje glavnih strateških dokumenata Ministarstva i njihova operacionalizacija sa sistemom za strateško planiranje.

Dužnost ambasadora Republike Slovenije u Ruskoj Federaciji preuzeo je 2001. godine, ujedno nadležan i za Belorusiju, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Turkmenistan. U vreme njegovog mandata Ruska Federacija je sa Slovenijom potpisala više sporazuma nego s bilo kojom drugom državom Evropske unije, bilo je organizovano više od deset visokih državnih poseta na obe strane, a privredna razmena u to se vreme udvostručila. Drugi uspešni dugoročni projekti bili su povezani s plaćanjem ruskog duga, slovenskim kulturnim centrima, kulturnom i naučnom saradnjom itd.

Knjiga “Transparentnost” čiji prevod na srspki jezik objavljuje Centar za promociju nauke predstavlja vrlo poučno štivo za čitaoce koje interesuje naučna politika

Direktor Javne agencije za istraživačku delatnost Republike Slovenije postao je 2004. godine, a 2009. ponovo je imenovan za tu funkciju. Uspešno je izvršen prelazak finansiranja slovenačke nauke s Ministarstva na Agenciju. U to su vreme dorađeni postupci funkcionisanja Agencije, postavljena je normativna osnova i objavljena temeljna analiza naučnog istraživanja u Sloveniji (publikacija: Znanstveno raziskovanje v Sloveniji – primerjalna analiza).

U rukovodeće organe Udruženja evropskih istraživačkih agencija, Eurohorcs (Steering comitee), izabran je 2009. godine, 2012. godine izabran je u Upravni odbor udruženja Science Europe, a iste godine postao je potpredsednik Evropske naučne fondacije.

 

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs