Centar za promociju nauke poziva sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije da pošalju prijave za finansijsku podršku za izradu eksponata u parkovima nauke

I OSNOVNE INFORMACIJE

Centar poziva sva zainteresovana naučna, naučno-stručna društva, škole, centre za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije, odnosno pravna lica čiji se ciljevi ostvaruju u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada ili promocije i popularizacije nauke i tehnike da podnesu svoje prijave za realizaciju projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike iz kategorije 4, kojima će Centar pružiti finansijsku podršku u 2019. godini.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije; podrška raznovrsnim i inovativnim projektnim pristupima iz oblasti promocije i popularizacije nauke, a koji pokrivaju interesovanje i potrebe opšte populacije; podrška inovativnim i visokouticajnim projektima koji imaju veliki obuhvat u cilju razvoja i poboljšanja kvaliteta projekata iz oblasti promocije nauke od globalnog značaja i podrška kreativnim projektima koji afirmišu dostupnost znanja u otvorenom prostoru putem naučnopopularnih eksponata kako bi se naučni pojmovi, fenomeni i činjenice usvojili kroz neposredno iskustvo.

Kategorija 4 za koju se raspisuje Javni poziv predstavlja poziv za izradu eksponata koji će se realizovati u parkovima nauke po zadatom idejnom rešenju.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 2.000.000,00 dinara, odnosno okvirno 200.000,00 dinara za svaki od gradova u kojima se već nalazi, ili će se nalaziti, Park nauke. Javni poziv za podnošenje projekata četvrte kategorije otvoren je u periodu od 18.11.2019. do 8.12.2019. godine, na osnovu kataloga eksponata, i konkretno predloženih eksponata za Parkove nauke u svakom od predviđenih gradova, a i koji  je dostupan na adresi: prijave.cpn.rs.

III PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća, u skladu sa Pravilnikom, imaju sva naučna, naučno-stručna društva, škole, udruženja i druge organizacije, odnosno pravna lica čiji se ciljevi ostvaruju u funkciji unapređenja naučnoistraživačkog rada ili promocije i popularizacije nauke i tehnike.

Zaposleni i radno angažovani u Centru nemaju pravo učešća u projektima. Zaposleni i radno angažovani u centrima za stručno usavršavanje nemaju pravo na prijavu projekata.

Sedište podnosioca prijave mora da bude u Republici Srbiji.

IV NAČIN I ROK PRIJAVLJIVANJA

Prijave se podnose elektronskim putem, na obrascu koji je dostupan na internet adresi Centra: www.prijave.cpn.rs.

Poziv je otvoren od 18.11. do 8.12.2019 . godine, do 17 časova.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave lica koje nemaju pravo učešća, kao i prijave projekata čije je sprovođenje Centar finansijski podržao u prethodnim godinama, a za koje nije podnet propisani izveštaj, odnosno izveštaj nije podnet u predviđenom roku, neće biti razmatrane.

V DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o izboru projekata koje će Centar finansijski podržati biće doneta na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za učešće.

Prijava i projektna aplikacija će biti ocenjivane po četiri pojedinačna kriterijuma sa ocenom od 0 do 5:

  1. Način izvođenja: vrste materijala, način rešenja pojedinih problema u funkcionisanju eksponata, potrebe za održavanjem eksponata;
  2. Cena izvođenja: ukupna cena sa svim troškovima;
  3. Rok izvođenja: rok za izradu i postavljanje eksponata;
  4. Reference: reference izvođača i članova tima.

Ocenom „5“ vrednuje se projekat koji u potpunosti ispunjava zahteve u okviru pojedinačnog kriterijuma, ocenama od „4“ do „1“ vrednuje se projekat koji delimično ispunjava zahteve u okviru pojedinačnog kriterijuma.

Ocene od 1 do 5 imaju sledeće značenje: 5 – odlično; 4 – dobro; 3 – osrednje; 2 – loše i 1 – veoma loše.

Ocena budžeta direktno će se koristiti i kao osnov za skaliranje traženog i odobrenog budžeta i to kao: 5 – 100%  od traženog budžeta; 4 – 80%  od traženog budžeta; 3 – 60%  od traženog budžeta; 2 – 40%  od traženog budžeta; 1 – 20%  od traženog budžeta.

Odluka Centra o projektima koji će dobiti finansijsku podršku po ovom javnom pozivu biće objavljena 09.12.2019. godine na internet stranici Centra: www.prijave.cpn.rs.

Centar zadržava pravo da ne dodeli finansijska sredstva, odnosno sufinansiranje projekata ili da dodeli iznos koji je manji od traženog, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava budžeta Centra. Centar zadržava pravo da ne dodeli finansijska sredstva, ukoliko nije dostavljena nijedna prijava, odnosno nije dostavljena nijedna prijava kod koje su ispunjeni uslovi za učešće predviđeni Pravilnikom. Centar zadržava pravo odluke da, bez obzira na ocene prijava, u pojedinim situacijama, zbog okvirnih ograničenja finansijskih sredstava po jednom gradu, dodeli sredstva nekom od niže ocenjenih projekata, kako bi se sredstva što optimalnije utrošila i na kraju bio postavljen što veći broj eksponata širom Srbije.

 VI ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Udruženje ili organizacija, kojoj je u postupku po ovom pozivu odobrena finansijska podrška, zaključuje sa Centrom ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o javnom pozivu se mogu dobiti preko pozivnog broja Centra, telefon: (011)2400260 ili na sajtu: www.prijave.cpn.rs.

 

Prijave za Javni poziv

 

 

 

 

podeli