У Центру

Др Ивана Атанасовска о неуролошким системима природе

У оквиру циклуса „Све стране неуронаука“, у четвртак, 16. маја, у 18 часова, тема ће бити неуролошки системи природе

Др Ивана Д. Атанасовска говориће у четвртак, 16. маја, у 18 часова, у Научном клубу, о био-инспирисаним иновацијама, односно о неуролошким системима природе као могућој инспирацији у оквиру циклуса „Све стране неуронаука“.

Концепт коришћења идеја из природе као инспирација за иновације и технолошки развој у фокусу је последњих година, иако се први примери овог концепта налазе још код старих цивилизација. У предавању ће бити описани основни постулати овог концепта, са посебним освртом на неуролошким системима из природе као инспирацији у савременим технолошким достигнућима.

Рачунарске мреже инспирисане неуробиолошким системима и развој савремених сензора базираних на неуробиолошким принципима преноса сигнала само су неки од широко прихваћених примера овог концепта, који спаја знања из биомиметике и математичке биологије са знањима из физике, биологије и хемије, и доноси коначне висококомерцијалне резултате. Део предавања даће и историјски поглед на развој описаних принципа и научних дисциплина.

Др Ивана Д. Атанасовска рођена је у Куманову 10.06.1971. године. Дипломирала је, магистрирала и докторирала на Машинском факултету Универзитета у Крагујевцу. Од маја 2016. године запослена је у Математичком институту САНУ. Бави се научноистраживачким радом у области примењене механике и математичких нумеричких метода, са нагласком на решавању реалних проблема. У фокусу њених истраживања налазе се нелинеарни феномени и нелинеарна динамика реалних механичких система, а последњих година посвећена је мултидисциплинарним истраживањима, пре свега у оквиру научне области биомиметике. Интензивно учествује у подстицању младих истраживача за бављење научноистраживачким радом, као и у различитим манифестацијама популаризације математике, механике и интердисциплинарног приступа у науци.

Модератор: Стефан Јаковљевић, Студентска секција Друштва за неуронауке Србије.

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs