U Centru

Dr Ivana Atanasovska o neurološkim sistemima prirode

U okviru ciklusa „Sve strane neuronauka“, u četvrtak, 16. maja, u 18 časova, tema će biti neurološki sistemi prirode

Dr Ivana D. Atanasovska govoriće u četvrtak, 16. maja, u 18 časova, u Naučnom klubu, o bio-inspirisanim inovacijama, odnosno o neurološkim sistemima prirode kao mogućoj inspiraciji u okviru ciklusa „Sve strane neuronauka“.

Koncept korišćenja ideja iz prirode kao inspiracija za inovacije i tehnološki razvoj u fokusu je poslednjih godina, iako se prvi primeri ovog koncepta nalaze još kod starih civilizacija. U predavanju će biti opisani osnovni postulati ovog koncepta, sa posebnim osvrtom na neurološkim sistemima iz prirode kao inspiraciji u savremenim tehnološkim dostignućima.

Računarske mreže inspirisane neurobiološkim sistemima i razvoj savremenih senzora baziranih na neurobiološkim principima prenosa signala samo su neki od široko prihvaćenih primera ovog koncepta, koji spaja znanja iz biomimetike i matematičke biologije sa znanjima iz fizike, biologije i hemije, i donosi konačne visokokomercijalne rezultate. Deo predavanja daće i istorijski pogled na razvoj opisanih principa i naučnih disciplina.

Dr Ivana D. Atanasovska rođena je u Kumanovu 10.06.1971. godine. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od maja 2016. godine zaposlena je u Matematičkom institutu SANU. Bavi se naučnoistraživačkim radom u oblasti primenjene mehanike i matematičkih numeričkih metoda, sa naglaskom na rešavanju realnih problema. U fokusu njenih istraživanja nalaze se nelinearni fenomeni i nelinearna dinamika realnih mehaničkih sistema, a poslednjih godina posvećena je multidisciplinarnim istraživanjima, pre svega u okviru naučne oblasti biomimetike. Intenzivno učestvuje u podsticanju mladih istraživača za bavljenje naučnoistraživačkim radom, kao i u različitim manifestacijama popularizacije matematike, mehanike i interdisciplinarnog pristupa u nauci.

Moderator: Stefan Jakovljević, Studentska sekcija Društva za neuronauke Srbije.

Istražite druge tekstove:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

CPN
Ulica kralja Petra 46
11000 Beograd
Republika Srbija
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs