У Центру

Др Андреј Савић о неуротехнологији

У Научном клубу Београд, у четвртак, 18. априла, тема предавања о неуронаукама биће спрега човек-машина и њена употребна вредност у медицини

У четвртак, 18. априла, у 18 часова, др Андреј Савић са Електротехничког факултета у Београду одржаће у Научном клубу још једно предавање из циклуса „Све стране неуронаука“. Тема предавања је спрега човек-машина, односно могућност да наша мождана активност управља различитим уређајима. Ово подручје, занимљиво само по себи, може много да помогне у животу особа са тешким инвалидитетом.

Неуротехнологије за затварање спреге човек-машина, мозак-рачунар интерфејс (BCI) системи, могу искористити карактеристичне промене мождане активности корисника као контролне сигнале уређаја (рачунара). Различити ментални задаци или спољашњи стимулуси (визуелни, аудитивни или соматосензорни) индукују промене које су кодиране у спонтаној можданој активности. Генерисане промене се могу идентификовати мерењем можданих сигнала који представљају директну или индиректну меру електричне активности мозга. Као резултат, намера корисника да изврши одређене моторне или когнитивне радње може се детектовати директно на кортикалном нивоу и претворити у управљачки сигнал уређаја, без коришц́ења силазних путева кичмене мождине и периферног моторног система. Када корисници добијају повратне информације о њиховом учинку они могу додатно модулисати своју мождану активност како би остварили бољу контролу над системом (приступ који се назива неурофидбек).

Основна циљна популација за BCI системе су пацијенти са тешким инвалидитетом (комплетно одсуство вољне мишићне контроле), међутим, са недавним напретком ових технологија опсег примене BCI система се проширио на четири области: комуникација и контрола, моторна супституција, рехабилитација и забава.

Др Андреј Савић завршио је дипломске, мастер и докторске академске студије на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Од 2009. године бави се научноистраживачким радом претежно у областима неуронаука и неуротехнологија, посебно системима за мозак-машина интерфејс примењеним у доменима неурорехабилитације/неуромодулације. Од 2010. године запослен је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Ангажован је и на пројектима Шпанске развојно/истраживачке организације TECNALIA Research & Innovation и као предавач на Докторским студијама при Универзитету у Београду на два студијска програма (Биомедицинско инжењерство и технологије и Интелигентни системи) у оквиру предмета Моторна контрола и рехабилитација, Одабране методе обраде електрофизиолошких сигнала и Рачунарски модели у неуронаукама.

Модератор овог догађај биће др Милица Јанковић са Електротехничког факултета Универзитета у Београду.

 

 

 

Истражите друге текстове:


Grb Republike Srbije
ecsite nsta eusea astc

ЦПН
Улица краља Петра 46
11000 Београд
Република Србија
+381 11 24 00 260
centar@cpn.rs